คำถาม เรื่องพระวินัย ค่ะ
 
พันศิริ
พันศิริ
วันที่  22 ธ.ค. 2559
หมายเลข  28464
อ่าน  811

พอดี อ่านเจอในพระวินัยของภิกษุณีว่า ถ้าภิกษุณีใดรู้ว่าภิกษุณีรูปหนึ่งเป็นปราชิกแล้ว ไม่โจท ไม่บอกแก่หมู่คณะ แม้ภิกษุณีนั้น ก็เป็นอาบัติปราชิก

ไม่ทราบว่า มีบัญญัติ พระวินัยในทำนองนี้กับพระภิกษุหรือไม่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สำหรับพระภิกษุที่ปกปิดอาบัติชั่วหยาบ(อาบัติปาราชิกและสังฆาทิเสส)ของภิกษุรูปอื่น  ต้องอาบัติปาจิตตีย์    ไม่ถึงอาบัติปาราชิก  

ตามข้อความจากพระวินัยปิฎก  สิกขาบทที่ ๔ แห่งสัปปาณกวรรค ว่า

" อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ ปิดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุ  เป็นปาจิตตีย์" ครับ

แม้จะเพียงอาบัติปาจิตตีย์ก็มีโทษ เป็นสิ่งที่ไม่ควร เพราะการปกปิด ไม่เปิดเผย ก็จะไม่มีการแก้ไข ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 26 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 26 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Lertchai
Lertchai
วันที่ 26 ธ.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ