จะบาปไหม
 
โบ1111
วันที่  24 ธ.ค. 2559
หมายเลข  28471
อ่าน  637

มีอยู่วันนึงเพื่อนมาบอกว่า เหมือนตัวเองจะท้องเเล้ววันนั้นก็เป็นวันที่ประจำเดือนจะต้องมาเเต่ก็ยังไม่มาเพื่อนเราเลยบอกว่า กินยาขับประจำเดือนดิ เมนมาจะได้ไม่ท้อง พอ 2 วันถัดมาเราไปหาข้อมูล กินยาขับเมนไม่ได้ ถ้ามีน้องเด็กจะพิการได้ เราเลยบอกให้เพื่อนอย่ากิน เพื่อนก็หยุดกินเเล้วเพื่อนก็ไม่ท้อง แต่เราอยากรู้ว่า ถ้าครั้งต่อไปเพื่อนเรากินยาขับประจำเดือนจนแท้งล่ะ เราจะบาปไหมที่เคยแนะนำไป  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 24 ธ.ค. 2559

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

        

      บาป ไม่บาปสำคัญที่เจตนา ไม่ใช่ สำคัญที่ผลเท่านั้น หากมีเจตนาที่จะฆ่า ทำร้ายเด็กในท้องด้วยการกินยา เจตนานั้นไม่ดี เป็นบาป แต่ ถ้าไม่มีเจตนาฆ่า ก็ไม่บาป  พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้ง ไม่ใช่อยู่ที่ว่าบาปหรือไม่บาป   แต่ เป็นเรื่องของการที่จะต้องศึกษาพระธรรม ด้วยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมเป็นสำคัญ ครับ

   พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพระมหากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งปวง เมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ทรงแสดงพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้โปรดเวไนยสัตว์ ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา สิ่งที่พระองค์ทรงแสดง ก็ไม่พ้นไปจากสิ่งที่มีจริง ๆ ในขณะนี้  ทางตา ทางหู  ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย  และทางใจ ทรงพร่ำสอนอยู่บ่อย ๆ เนือง ๆ ก็เพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง  พร้อมทั้งน้อมประพฤติปฏิบัติตาม ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม จนกระทั่งถึงความเป็นผู้หมดจดจากกิเลสได้ในที่สุด 

     จึงเห็นได้ว่า  สิ่งที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงในชีวิต คือ พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษามีความเข้าใจตามความเป็นจริง เป็นไปเพื่อการเจริญขึ้นของปัญญา เพื่อขัดเกลากิเลสจนหมดสิ้น ถ้าไม่ได้อาศัยพระธรรม ไม่มีการอบรมเจริญปัญญาแล้ว  สังสารวัฏฏ์ก็จะดำเนินไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น ดังนั้น จึงต้องเริ่มสะสม อบรมเจริญปัญญาด้วยตนเอง เห็นประโยชน์สูงสุดของปัญญา เพิ่มพูนความเข้าใจถูกเห็นถูกขึ้นไปตามลำดับ ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 25 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

คำแนะนำของเราผู้แนะนำ  ไม่ใช่แนะนำให้ทำแท้ง  จึงไม่เป็นบาป  ขอให้พิจารณาองค์ประกอบที่เป็นการฆ่าสัตว์ ด้วย  ดังนี้ คือ  สัตว์มีชีวิต  รู้ว่าสัตว์มีชีวิต  มีจิตคิดจะฆ่า  มีความพยายามที่จะฆ่า และ  สัตว์ตายเพราะความพยายามนั้น  ถ้าเป็นการกระทำที่ครบองค์ประกอบทั้ง ๕ จึงจะเป็นการฆ่าสัตว์  ส่วนในประเด็นหลัง ในเมื่อเราชี้แจงตามข้อมูลแล้วว่ายาที่กินอาจเป็นอันตรายต่อเด็กในท้องได้  ไม่ควรกิน  เป็นการกล่าวแนะนำด้วยความหวังดี ไม่ใช่ความมุ่งร้าย  ถ้าเพื่อนเรายังขืนกินก็เป็นเรื่องของเขา    และถ้าเขากินเพื่อจุดประสงค์ในทำให้แท้ง   ก็เป็นบาปสำหรับเขาผู้นั้น เท่านั้น ไม่ใช่บาปของเรา   ครับ  

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
โบ1111
วันที่ 25 ธ.ค. 2559

ขอบคุณมากนะคะ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 26 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
jaturong
วันที่ 26 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ