จะบาปไหม
 
โบ1111
วันที่  24 ธ.ค. 2559
หมายเลข  28471
อ่าน  741

มีอยู่วันนึงเพื่อนมาบอกว่า เหมือนตัวเองจะท้องเเล้ววันนั้นก็เป็นวันที่ประจำเดือนจะต้องมาเเต่ก็ยังไม่มาเพื่อนเราเลยบอกว่า กินยาขับประจำเดือนดิ เมนมาจะได้ไม่ท้อง พอ 2 วันถัดมาเราไปหาข้อมูล กินยาขับเมนไม่ได้ ถ้ามีน้องเด็กจะพิการได้ เราเลยบอกให้เพื่อนอย่ากิน เพื่อนก็หยุดกินเเล้วเพื่อนก็ไม่ท้อง แต่เราอยากรู้ว่า ถ้าครั้งต่อไปเพื่อนเรากินยาขับประจำเดือนจนแท้งล่ะ เราจะบาปไหมที่เคยแนะนำไป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 24 ธ.ค. 2559

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   

  บาป ไม่บาปสำคัญที่เจตนา ไม่ใช่ สำคัญที่ผลเท่านั้น หากมีเจตนาที่จะฆ่า ทำร้ายเด็กในท้องด้วยการกินยา เจตนานั้นไม่ดี เป็นบาป แต่ ถ้าไม่มีเจตนาฆ่า ก็ไม่บาป  พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้ง ไม่ใช่อยู่ที่ว่าบาปหรือไม่บาป   แต่ เป็นเรื่องของการที่จะต้องศึกษาพระธรรม ด้วยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมเป็นสำคัญ ครับ

   พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพระมหากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งปวง เมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ทรงแสดงพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้โปรดเวไนยสัตว์ ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา สิ่งที่พระองค์ทรงแสดง ก็ไม่พ้นไปจากสิ่งที่มีจริงๆ ในขณะนี้  ทางตา ทางหู  ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย  และทางใจ ทรงพร่ำสอนอยู่บ่อยๆ เนืองๆ ก็เพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง  พร้อมทั้งน้อมประพฤติปฏิบัติตาม ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม จนกระทั่งถึงความเป็นผู้หมดจดจากกิเลสได้ในที่สุด 

   จึงเห็นได้ว่า  สิ่งที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงในชีวิต คือ พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษามีความเข้าใจตามความเป็นจริง เป็นไปเพื่อการเจริญขึ้นของปัญญา เพื่อขัดเกลากิเลสจนหมดสิ้น ถ้าไม่ได้อาศัยพระธรรม ไม่มีการอบรมเจริญปัญญาแล้ว  สังสารวัฏฏ์ก็จะดำเนินไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น ดังนั้น จึงต้องเริ่มสะสม อบรมเจริญปัญญาด้วยตนเอง เห็นประโยชน์สูงสุดของปัญญา เพิ่มพูนความเข้าใจถูกเห็นถูกขึ้นไปตามลำดับ ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 25 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

คำแนะนำของเราผู้แนะนำ  ไม่ใช่แนะนำให้ทำแท้ง  จึงไม่เป็นบาป  ขอให้พิจารณาองค์ประกอบที่เป็นการฆ่าสัตว์ ด้วย  ดังนี้ คือ  สัตว์มีชีวิต  รู้ว่าสัตว์มีชีวิต  มีจิตคิดจะฆ่า  มีความพยายามที่จะฆ่า และ  สัตว์ตายเพราะความพยายามนั้น  ถ้าเป็นการกระทำที่ครบองค์ประกอบทั้ง ๕ จึงจะเป็นการฆ่าสัตว์  ส่วนในประเด็นหลัง ในเมื่อเราชี้แจงตามข้อมูลแล้วว่ายาที่กินอาจเป็นอันตรายต่อเด็กในท้องได้  ไม่ควรกิน  เป็นการกล่าวแนะนำด้วยความหวังดี ไม่ใช่ความมุ่งร้าย  ถ้าเพื่อนเรายังขืนกินก็เป็นเรื่องของเขา    และถ้าเขากินเพื่อจุดประสงค์ในทำให้แท้ง   ก็เป็นบาปสำหรับเขาผู้นั้น เท่านั้น ไม่ใช่บาปของเรา   ครับ  

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
โบ1111
วันที่ 25 ธ.ค. 2559

ขอบคุณมากนะคะ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 26 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
jaturong
วันที่ 26 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ