การจับสัตว์เลี้ยงไปทำหมันเป็นปาณาติบาตหรือไม่
 
apiwit
apiwit
วันที่  21 ธ.ค. 2559
หมายเลข  28462
อ่าน  617

เนื่องจากบ้านกระผมเลี้ยงแมวอยู่ตัวหนึ่งซึ่งแมวของผมกำลังอยู่ในระยะติดสัด จึงพิจารณาว่าจะจับแมวไปทำหมันแต่ก็ยังไม่ได้ทำเนื่องจากมีจิตที่คิดสงสารอยู่ และเกรงกลัวผลของอกุศลกรรม เช่น อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน เป็นต้น กระผมจึงขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการจับสัตว์เลี้ยงซึ่งก็คือแมวของผมเอง จับไปทำหมัน จะเป็นบาปหรือไม่ จะครบองค์ปาณาติบาตหรือไม่ครับ ขอความกรุณาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 21 ธ.ค. 2559 17:41 น.

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

         

เรามาเข้าใจก่อนครับว่า  กรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลอยู่ที่เจตนาเป็นสำคัญ  องค์ของการฆ่าสัตว์ที่จะเป็นปาณาติบาต ต้องครบ 5 ข้อ คือ

            องค์ของปาณาติบาตนั้นมี  ๕  อย่าง   คือ

                      ๑.  ปาโณ                  สัตว์มีชีวิต

                      ๒.  ปาณสัญญิตา       รู้ว่าสัตว์มีชีวิต

                      ๓.  วธกจิตตัง             มีจิตคิดฆ่า

                      ๔.  อุปักกโม              มีความพยายาม

                      ๕.  เตนมรณัง            สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น

     ดังนั้น จะเป็นบาปหรือไม่ คือ จะเป็นการฆ่าสัตว์ที่เป็นปาณาติบาตหรือไม่  สำคัญว่ามีเจตนาฆ่าหรือไม่ในขณะนั้นหรือเปล่า ครับ  เช่น เดินเหยียบมด ขณะนั้นไม่ได้มีเจตนาฆ่า  แม้สัตว์นั้นจะตาย แต่ก็ไม่เป็นปาณาติบาต  เพราะไม่มีเจตนาฆ่า ครับ

     เพราะฉะนั้น  ขอบเขตที่เป็นปาณาติบาต  จึงอยู่ในองค์ 5 ข้อที่กล่าวมา  โดยสำคัญที่เจตนาเป็นสำคัญ  ว่ามีเจตนาทุจริตไม่ดี  มีเจตนาฆ่าหรือไม่ ครับ  ถ้าไม่มีเจตนาฆ่า  แม้สัตว์นั้นจะตาย  ก็ไม่เป็นปาณาติบาต ครับ

     ดังนั้นหากมีเจตนาไปทำหมัน ไม่มีเจตนาฆ่า แม้สัตว์จะตาย ก็ไม่เป็นปาณาติบาต ครับ ขอเสริมนิดครับ หากสัตว์เป็นช่วงที่เป็นระยะติดสัด  การทำหมันอาจจะไม่เหมาะนะครับ ปรึกษาสัตวแพทย์ด้วยครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 21 ธ.ค. 2559 20:06 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ถ้าไม่มีการกระทำที่เป็นไปเพื่อประทุษร้ายเบียดเบียนสัตว์อื่น ไม่ได้มีการเบียดเบียน ไม่ได้มีการฆ่า ก็ไม่เป็นบาปแต่ประการใด  ในทางตรงกันข้ามถ้ามุ่งที่จะฆ่า ที่จะเบียดเบียน  ขณะนั้นเป็นบาป  เป็นอกุศลกรรม  การทำหมันสัตว์เป็นการป้องกันและแก้ปัญหาหลายอย่างที่อาจเกิดขึ้น  ไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายแต่อย่างใด  ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
มานพ
มานพ
วันที่ 21 ธ.ค. 2559 21:10 น.

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 22 ธ.ค. 2559 06:39 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 22 ธ.ค. 2559 10:55 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
kukeart
kukeart
วันที่ 28 ธ.ค. 2559 21:10 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
phol
phol
วันที่ 30 ธ.ค. 2559 09:19 น.

ขออนุโมทนาที่ให้ความรู้ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
krumintdaroontham
krumintdaroontham
วันที่ 5 ม.ค. 2560 17:46 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ