เข้าใจบ้างแล้ว...
 
Pakki
Pakki
วันที่  10 ธ.ค. 2559
หมายเลข  28416
อ่าน  408

ตอนนี้มีความเข้าใจบ้างแล้ว ก็อดที่จะคิดไม่ได้ว่า  ชีวิตนี้หาสาระอะไรไม่ได้เลย  มีแต่ความว่างเปล่า  เหมือนอยู่ในความหลอกลวง (เป็นไปได้อย่างไร?!)

ยังยึด ติดว่ามีตัวตน อย่างเหนียวแน่น   อกุศลก็เกิดขึ้นทุกขณะ ไม่มีหยุด  ทำให้หดหู่เป็นยิ่งนัก - เข้าใจบ้างแล้ว แต่ก็ทำตามไม่ได้  ขัดข้องไปหมดทุกอย่าง ทำให้เกิดอกุศลจิตมากมาย!

ทางออกที่เห็นได้บ้าง เวลานี้คือ   ศึกษา ทำความเข้าใจ ให้ถูกต้อง ของคำสั่งสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ถูกต้องไปเรื่อยๆ ๆ ---- คิดอย่างนี้ถูกหรือผิด อย่างไร กรุณาแนะนำด้วย

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ก็ต้องฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมต่อไป ด้วยความละเอียดรอบคอบ ไม่ประมาทในแต่ละคำที่เป็นคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง    จริงอยู่   ความเข้าใจขั้นการฟังไม่สามารถดับกิเลสอะไรๆ ได้  แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นเลย ก็ไม่สามารถดับกิเลสได้เช่นเดียวกัน   เพราะฉะนั้น  ชีวิตปกติของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ กิเลสอกุศลต่างๆ ก็เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่  ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น  แต่สิ่งสำคัญ คือ ผู้มีปัญญา สามารถเข้าใจถูกเห็นถูกได้ว่า เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไป ไม่ใช่เรา    จึงขาดการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม เป็นปกติในชีวิตประจำวัน ไม่ได้  ครับ 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 12 ธ.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ