เหตุใด "มหาภูตรูป" จึงรู้ได้โดยยากแสนยาก
 
JYS
วันที่  11 ธ.ค. 2559
หมายเลข  28423
อ่าน  422

อยากทราบความละเอียดครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 11 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

-มหาภูตรูป คือ รูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานของรูปทั้งหลาย มี ๔  ได้แก่ ธาตุดิน (ปฐวีธาตุ)  ธาตุน้ำ(อาโปธาตุ)  ธาตุไฟ (เตโชธาตุ)  ธาตุลม (วาโยธาตุ)    ภูตะ หรือ ภูต หมายถึง เป็น หรือ มี หรือ เกิดแล้ว   เพราะฉะนั้น มหาภูตรูป จึงหมายถึง รูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานของรูปทั้งหลาย 

-รูป หรือ รูปธรรม  เป็นสภาพธรรมที่ไม่รู้อะไร เป็นสภาพธรรมที่ไม่รู้อารมณ์  นั้น  ถูกต้องแล้ว,  ความเป็นจริงของสภาพธรรม ไม่เปลี่ยนแปลง   เป็นจริงอย่างไร ก็เป็นจริงอย่างนั้น   แต่ที่มีคำว่า ปรมัตถ์(หรือ ปรมัตถธรรม) ก็เพราะแสดงถึงความจริงว่า  สิ่งที่มีจริงๆ นั้น ใครๆ ก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมนั้น ๆ ไม่ได้  รูปธรรม ก็เป็นปรมัตถ์ ด้วย   ลักษณะของรูปแต่ละรูป ก็เป็นจริงอย่างนั้น เปลี่ยนแปลงลักษณะไม่ได้,  ปรมัตถธรรม (ปรมัตถ์) ไม่ได้มีเพียงรูปธรรม เท่านั้น  แต่มี ๔ อย่างได้แก่  จิตปรมัตถ์ เจตสิกปรมัตถ์  รูปปรมัตถ์ และ นิพพานปรมัตถ์    สภาพธรรมที่มีจริงทั้งหมด เป็นปรมัตถธรรม  

         ดังนั้น การู้ความเป็นมหาภูตรูป คือ รู้ด้วยปัญญาที่รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมขณะที่มหาภูตรูปเกิด     จึงเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องละเอียด  เพราะเป็นเรื่องของปัญญาที่เป็นวิปัสสนา ที่เป็นขณะที่สติปัฏฐานเกิด และ รู้ตรงในขณะที่มหาภูตรูปเกิดในขณะนั้น   ไม่ใช่คิดนึก จึงเป็นเรื่องยากแสนยาก  แต่ถึงได้ ด้วยการอบรมปัญญาอย่างยาวนาน ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
สภาพธรรมที่เป็นรูปธรรม  มีจริง ๆ  เกิดขึ้นเป็นไปเหตุปัจจัย  ไม่ใช่สภาพรู้ ไม่ใช่ธาตุรู้   พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดง เพื่อประโยชน์ คือ ความเข้าใจถูกเห็นถูก ว่าเป็นธรรม ที่มีจริง  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด  เป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่มีจริงแต่ละอย่าง ๆ  เท่านั้น
รูปทั้งหมด มีมหาภูตรูป เป็นต้น   เป็นสิ่งที่รู้ยาก  เข้าใจยาก  แม้ว่าจะมีอยู่จริง ๆ ไม่ขาดเลย, เพราะสะสมความไม่รู้ มามาก ก็จะต้องอาศัยการสะสมการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมค่อย ๆ  สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย  ในเบื้องต้นยังไม่สามารถจะประจักษ์แจ้งในความเป็นจริงของรูปธรรมได้ แต่อย่างน้อยการได้ฟังได้ศึกษาก็ยิ่งเห็นความละเอียดลึกซึ้งของพระธรรมว่า เป็นจริงโดยตลอด  ทุกขณะ  หาความเป็นสัตว์เป็นบุคคล เป็นตัวตนไม่ได้  ทำให้มั่นคงในหนทางแห่งการอบรมเจริญปัญญา  ครับ  
..อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านด้วยครับ  ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
นายสุรพล กิจพิทักษ์
วันที่ 12 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 12 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
JYS
วันที่ 13 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 16 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 17 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ