เหตุใด "มหาภูตรูป" จึงรู้ได้โดยยากแสนยาก
 
JYS
วันที่  11 ธ.ค. 2559
หมายเลข  28423
อ่าน  538

อยากทราบความละเอียดครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 11 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

-มหาภูตรูป คือ รูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานของรูปทั้งหลาย มี ๔  ได้แก่ ธาตุดิน (ปฐวีธาตุ)  ธาตุน้ำ(อาโปธาตุ)  ธาตุไฟ (เตโชธาตุ)  ธาตุลม (วาโยธาตุ)    ภูตะ หรือ ภูต หมายถึง เป็น หรือ มี หรือ เกิดแล้ว   เพราะฉะนั้น มหาภูตรูป จึงหมายถึง รูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานของรูปทั้งหลาย 

-รูป หรือ รูปธรรม  เป็นสภาพธรรมที่ไม่รู้อะไร เป็นสภาพธรรมที่ไม่รู้อารมณ์  นั้น  ถูกต้องแล้ว,  ความเป็นจริงของสภาพธรรม ไม่เปลี่ยนแปลง   เป็นจริงอย่างไร ก็เป็นจริงอย่างนั้น   แต่ที่มีคำว่า ปรมัตถ์(หรือ ปรมัตถธรรม) ก็เพราะแสดงถึงความจริงว่า  สิ่งที่มีจริงๆ นั้น ใครๆ ก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมนั้นๆ ไม่ได้  รูปธรรม ก็เป็นปรมัตถ์ ด้วย   ลักษณะของรูปแต่ละรูป ก็เป็นจริงอย่างนั้น เปลี่ยนแปลงลักษณะไม่ได้,  ปรมัตถธรรม (ปรมัตถ์) ไม่ได้มีเพียงรูปธรรม เท่านั้น  แต่มี ๔ อย่างได้แก่  จิตปรมัตถ์ เจตสิกปรมัตถ์  รูปปรมัตถ์ และ นิพพานปรมัตถ์    สภาพธรรมที่มีจริงทั้งหมด เป็นปรมัตถธรรม  

     ดังนั้น การู้ความเป็นมหาภูตรูป คือ รู้ด้วยปัญญาที่รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมขณะที่มหาภูตรูปเกิด     จึงเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องละเอียด  เพราะเป็นเรื่องของปัญญาที่เป็นวิปัสสนา ที่เป็นขณะที่สติปัฏฐานเกิด และ รู้ตรงในขณะที่มหาภูตรูปเกิดในขณะนั้น   ไม่ใช่คิดนึก จึงเป็นเรื่องยากแสนยาก  แต่ถึงได้ ด้วยการอบรมปัญญาอย่างยาวนาน ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
สภาพธรรมที่เป็นรูปธรรม  มีจริงๆ  เกิดขึ้นเป็นไปเหตุปัจจัย  ไม่ใช่สภาพรู้ ไม่ใช่ธาตุรู้   พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดง เพื่อประโยชน์ คือ ความเข้าใจถูกเห็นถูก ว่าเป็นธรรม ที่มีจริง  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด  เป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่มีจริงแต่ละอย่างๆ  เท่านั้น
รูปทั้งหมด มีมหาภูตรูป เป็นต้น   เป็นสิ่งที่รู้ยาก  เข้าใจยาก  แม้ว่าจะมีอยู่จริงๆ ไม่ขาดเลย, เพราะสะสมความไม่รู้ มามาก ก็จะต้องอาศัยการสะสมการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมค่อยๆ  สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย  ในเบื้องต้นยังไม่สามารถจะประจักษ์แจ้งในความเป็นจริงของรูปธรรมได้ แต่อย่างน้อยการได้ฟังได้ศึกษาก็ยิ่งเห็นความละเอียดลึกซึ้งของพระธรรมว่า เป็นจริงโดยตลอด  ทุกขณะ  หาความเป็นสัตว์เป็นบุคคล เป็นตัวตนไม่ได้  ทำให้มั่นคงในหนทางแห่งการอบรมเจริญปัญญา  ครับ  
..อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วยครับ  ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
นายสุรพล กิจพิทักษ์
วันที่ 12 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 12 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
JYS
วันที่ 13 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 16 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 17 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ