ช่วยขยายความมงคลข้อที่ ๘ การศึกษาศิลปะ
 
INEW
INEW
วันที่  10 ธ.ค. 2559
หมายเลข  28417
อ่าน  380

อยากทราบว่าศิลปะในที่นี้นอกจากจะหมายถึงช่างเงิน ช่างทอง เป็นช่างตัดเย็บจีวรเป็นต้น ตามตำราแล้ว  ยังหมายรวมถึง วาดรูป ดนตรี การละคร ร้อง รำ เต้น  ด้วยรึเปล่าคะ

เหตุที่เป็นมงคล เพราะเป็นการประกอบอาชีพที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใคร แล้วจะเป็นนิสัยสั่งสมติดตามไปในชาติหน้า---เข้าใจตามนี้ถูกมั้ยคะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ศิลปะ  เป็นความสามารถ ความชำนาญในการกอบประกิจการงานต่างๆ   ที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ผิดศีลธรรม  เป็นมงคลเพราะทำให้เจริญ  คือ ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ไม่เดือดร้อน  และ เกื้อกูลต่อการที่จะได้มีโอกาสอบรมปัญญา เจริญกุศลทุกประการในชีวิตประจำวัน  เป็นความจริงที่ว่า  ตราบใดก็ตามที่ยังไม่สามารถดับกิเลสได้ เช่นความติดข้องยินดีพอใจ   เป็นต้น  เมื่อได้เหตุปัจจัย   กิเลสก็เกิดขึ้นเป็นไปสะสมสืบต่ออยู่ในจิต  เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย เป็นไปตามการสะสมของผู้นั้น  ใครจะห้ามหรือบังคับบัญชาอะไรได้ เพราะธรรมเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น   แต่แม้ว่าจะมีกิเลส  สำหรับผู้ที่เข้าใจความจริง เห็นโทษเห็นภัยของกิเลส  และเห็นคุณของความดีทัังหลาย  ก็จะเว้นไม่กระทำในสิ่งที่ผิด  และน้อมประพฤติในสิ่งที่ถูกต้อง  แม้ในเรื่องของการประกอบอาชีพ  ก็ประกอบอาชีพที่สุจริต ตามความสามารถของตน  ซึ่งไม่เบียดเบียนผู้อื่น   รวมถึงศิลปะที่กล่าวถึงในประเด็นคำถาม ด้วย ก็เป็นศิลปะที่สามารถประกอบเลี้ยงชีวิตของตนเองให้เป็นสุขได้ และยังสามารถใช้ศิลปะที่มีเป็นไปในทางที่เป็นกุศลได้อีกด้วย    ครับ 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
INEW
INEW
วันที่ 13 ธ.ค. 2559

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 13 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ