พูดคำพูดที่ผู้อื่นพูดแล้วมาก
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่  11 ธ.ค. 2559
หมายเลข  28419
อ่าน  481

พูดคำพูดที่ผู้อื่นพูดแล้วมาก

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

จากสัทธรรมนิยามสูตร ที่ว่า "พูดคำพูดที่ผู้อื่นพูดแล้วมาก" หมายความว่าอย่างไรคะ / ข่วยยกตัวอย่างด้วยค่ะ / มีที่ท่านอจ.สุจินต์กล่าวอธิบายถึงเรื่องนี้ไว้บ้างไหมคะ  ถ้าพบว่ามี ก็ขอโอกาสให้ได้ฟังได้อ่านด้วยค่ะ

ขอบพระคุณที่อนุเคราะห์ให้ความรู้ความเข้าใจค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 ธ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

พระธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก     ในส่วนที่กล่าวถึง นี้  กล่าวถึงในกรณีที่แม้ฟังธรรมอยู่ ก็ไม่ควรเพื่อก้าวลงสู่ความเข้าใจธรรม  เป็นผู้ไม่ได้รับประโยชนจากพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  หนึ่งในนั้น ก็คือ เป็นผู้พูดเรื่องที่ผู้อื่นพูดแล้ว มาก   ความเข้าใจเบื้องต้น คือ    ในขณะที่มีการฟังพระธรรม ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งใจฟัง  แต่ผู้ฟังกลับพูดคุยตำหนิติเตียนผู้แสดงธรรม ด้วยจิตที่เป็นอกุศล  ขยายเรื่องราวให้กว้างขวางออกไป   ไม่ได้สนใจที่จะฟังพระธรรมเลยแม้แต่น้อย แต่เป็นการจับผิดผู้แสดง   ตำหนิ ติเตียน  วิจารณ์ในคำพูดที่ผู้แสดงได้แสดง  ด้วยจิตที่เป็นอกุศล   เมื่อเป็นอกุศล แล้ว ก็แน่นอน คือ ไม่ได้ตั้งใจฟัง   แต่เป็นการใส่ใจในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่พระธรรม ก็ย่อมจะเป็นผู้ไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรม ครับ 

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความจากพระสูตรทั้งหมด ได้ที่นี่ครับ

ปฐม-ทุติยสัทธัมมนิยามสูตร

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 12 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 16 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ