ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตา
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่  9 ก.ย. 2559
หมายเลข  28179
อ่าน  456

ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตา

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สิ่งที่ปรากฏทางตา คืออะไร  มีองค์ประกอบ  มีลักษณะ   มีกิจหน้าที่  มีอาการปรากฏ   มีเหตุใกล้ให้เกิด  รวมถึงประการ อื่นๆ ที่ท่านอาจารย์อธิบาย  และที่ปรากฏในพระไตรปิฏก  เพื่อความเข้าโดยละเอียดค่ะ

ขอบพระคุณที่อนุเคราะห์ให้ความรู้ความเข้าใจค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ก.ย. 2559 17:09 น.

ขอเชิญอ่านคำบรรยายท่านอาจารย์สุจินต์ได้ที่นี่ครับ

     สิ่งที่กำลังปรากฏทางตา  แม้ไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเลยทั้งสิ้น  แต่ มีจริง ๆ ค่ะ เป็นสิ่งเดียว ที่ปรากฏ ให้เห็นได้  ว่ามีลักษณะอย่างนี้แหละ  เป็นอย่างนี้แหละ ไม่เป็นอย่างอื่น ไม่ใช่คน ไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นเหมือน มองเงาในกระจก มีใครในกระจกหรือเปล่า มีหรือเปล่า แต่เห็นทีไร  “เป็นเรา” ทุกที ไม่ได้เข้าใจเลยสักนิด นะคะ ว่า เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ ฉันใดนะคะ เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันค่ะ ไม่ว่าจะ“เห็น” ที่ไหน โลกไหน วันไหนก็ตาม “สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้” นะคะที่จะละคลายความติดข้องละคลายการยึดถือว่า เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ด้วย  การเพิ่มความเข้าใจขึ้น ทีละเล็ก ทีละน้อย ไม่ลืมว่าขณะนี้นะคะ เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ถ้า รู้ว่า “ทุกอย่าง เกิดดับ อย่างเร็วมาก” จักขุปสาทะ ไม่เที่ยง ข้อความใน พระไตรปิฎกนะคะ  ทุกคนก็ผ่านสิ่งที่ปรากฏทางตา  ซึ่งภาษาบาลี   ใช้คำว่า รูปารัมมะณะ หรือ  รูปารมณ์ หรือ จะใช้คำว่า วัณโณ ก็ได้   ก็ไม่เที่ยงได้ยินอย่างนี้  แต่ก็เหมือนเที่ยง   ยังไม่เห็นปรากฏการดับไปเลยพร้อมกันนั้น การเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วนะคะก็ปรากฏพร้อม “นิมิต”  ที่ตั้งขึ้นว่า  เป็นรูปร่างสัณฐานอย่างนี้  จำไว้เลยว่านี่เป็นอะไร เพราะฉะนั้น กว่าจะไถ่ถอนการยึดถือ สภาพที่  ไม่ใช่คน  ไม่ใช่สัตว์  ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด  นะคะ เป็นสิ่งที่ความจริงเพียงปรากฏว่ามีจริง ๆ แล้วปรากฏให้เห็นได้ที่จะเข้าใจว่าเป็นธัมมะ ซึ่งไม่ใช่อัตตา ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด นะคะ แต่เป็นอนัตตา 

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 9 ก.ย. 2559 19:28 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ก.ย. 2559 20:24 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ความเป็นจริงของธรรม เป็นจริงอย่างไร ก็เป็นจริงอย่างนั้น ที่สำคัญที่สุด คือ ต้องฟังพระธรรมต่อไป ไม่มีหนทางอื่น ในเมื่อธรรมะความจริงก็คืออย่างนี้ สิ่งที่ปรากฏทางตาจะเป็นอื่นไปไม่ได้ ก็ต้องเป็นรูปชนิดหนึ่งสามารถปรากฏเมื่อกระทบกับจักขุปสาท (ตา) โดยมีกรรมเป็นปัจจัยทำให้มีการเห็นเกิดขึ้น สิ่งที่ควรรู้ ก็รู้อย่างนี้ และกำลังปรากฏอย่างนี้ แต่เพราะความไม่รู้ที่สะสมมามีมากก็ต้องฟังจนกว่าจะค่อย ๆ เข้าใจขึ้นว่าสภาพที่ปรากฏก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริง เป็นธรรมะ ไม่ใช่ใครอื่นใดเลย เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้น สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเห็นก็เป็นธรรมที่มีจริงอย่างหนึ่ง คือ เป็นจิตประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นทำกิจเพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้น ไม่ใช่สัตว์บุคคลที่เห็น ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 9 ก.ย. 2559 22:09 น.

แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๒๕ - ชุด แนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ 1444

//www.dhammahome.com/cd/topic/91/4

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 9 ก.ย. 2559 22:12 น.

แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๒๐ - ชุด แนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ 1167

//www.dhammahome.com/cd/topic/86/27

 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
tee
วันที่ 10 ก.ย. 2559 10:03 น.

ได้เปิดอ่านก็ยิ่งเข้าใจครับ เหมือนกำลังจับด้ามมีดบ่อยๆ ขอบคุณจากใจจริงครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
rrebs10576
วันที่ 10 ก.ย. 2559 23:49 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
apiwit
apiwit
วันที่ 11 ก.ย. 2559 08:13 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
kukeart
kukeart
วันที่ 11 ก.ย. 2559 09:23 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
peem
วันที่ 12 ก.ย. 2559 09:14 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
s_sophon
วันที่ 14 ก.ย. 2559 12:53 น.

ได้ฟังคำสอนของอาจารย์สุจินต์ ตาม Link ที่คุณใหญ่ราชบุรี ให้ไว้  เป็นการสะสมความรู้

ความเข้าใจให้ถูกต้องขึ้น   ขอขอบคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตทุก ๆ ท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
thilda
thilda
วันที่ 14 ก.ย. 2559 17:05 น.

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 17 ก.ย. 2559 09:18 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ