คลิปวีดีโอ...สำนักปฏิบัติทำลายคำสอน และ พระภิกษุเชียร์ฟุตบอล
 
มศพ.
วันที่  15 พ.ค. 2559
หมายเลข  27793
อ่าน  1,833

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย


 บ้านธัมมะ๐๘๓_ทุกคำไม่จริง ทำลายคำจริงของพระพุทธเจ้า 

คำไม่จริง เป็นคำที่ทำลายคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และแหล่งที่ทำลายคำจริงที่อันตรายที่สุดคื­อสำนักปฏิบัติ สอนให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยความอยาก ด้วยความเห็นผิด กล่าวคลาดเคลื่อนจากคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ทำให้คนออกจากพระสัทธรรม ห่างไกลจากความถูกต้อง-------------------------------

บ้านธัมมะ๐๘๔_เชียร์ฟุตบอล ไม่ใช่กิจของพระภิกษุ

พระภิกษุ เป็นเพศที่สูงยิ่ง ซึ่งจะต้องมีกิจหน้าที่ที่สำคัญคือ ศึกษาพระธรรมวินัย น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย ขัดเกลากิเลสของตนเอง ไม่ใช่อยากจะทำอะไรเหมือนอย่างคฤหัสถ์ก็ทำ­ได้ อย่างนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ตรง ไม่จริงใจ ไม่ได้รับประโยชน์จากการบวช มีแต่สะสมสิ่งที่เป็นโทษให้กับตนเอง แสดงให้เห็นว่า เป็นคฤหัสถ์ที่ดีก็แสนยาก แล้วจะเป็นพระภิกษุที่ดี จะยากกว่าสักแค่ไหน...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็น 1  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 16 พ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 16 พ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
papon
papon
วันที่ 16 พ.ค. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
mai00008
mai00008
วันที่ 16 พ.ค. 2559

ขอขอบคุณมูลนิธิมากๆ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
สุณี
สุณี
วันที่ 18 พ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 19 พ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 20 พ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
นิคม
นิคม
วันที่ 21 พ.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 9  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 24 พ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 10  
 
Lastseason
Lastseason
วันที่ 13 มิ.ย. 2559

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 9 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 12  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 10 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 14  
 
Lertchai
Lertchai
วันที่ 9 ธ.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 15  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 10 ธ.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ