พระอรหันต์ทุกรูป จำเป็นต้องมีญาณระลึกชาติหรือไม่
 
apiwit
apiwit
วันที่  15 เม.ย. 2559
หมายเลข  27681
อ่าน  1,065

กระผมอยากกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ผู้ที่จะเป็นถึงพระอรหันต์นั้นจำเป็นต้องฝึกบุพเพนิวาสานุสติญาณหรือญาณระลึกชาติหรือไม่ เหตุใดพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องการระลึกชาติ หากระลึกชาติไม่ได้จะมีโอกาสบรรลุธรรมได้หรือไม่ครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 16 เม.ย. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระอรหันต์ คือ ผู้สิ้นกิเลสหมดแล้ว ซึ่งการสิ้นกิเลส คือ การเจริญวิปัสสนาภาวนา ไม่ใช่การเจริญสมถภาวนา เพราะฉะนั้น ผู้ที่ไม่ได้เจริญสมถภาวนา แต่ เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวและบรรลุธรรมมี และไม่ได้ฌาน ไม่ได้ปัญญาที่ระลึกชาติ แต่ก็สิ้นกิเลสได้ เช่น พระจักขุบาล เป็นต้น ส่วนผู้ที่สะสมมาที่จะได้ฌาน ได้ปัญญาทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนามี ได้ปัญญาที่ระลึกชาติ และ ได้สิ้นกิเลสก็มีเช่นกัน ครับ เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์ทรงแสดงการระลึกชาติได้ ทรงแสดงสำหรับผู้ที่สะสมการเจริญสมถภาวนามา แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเจริญสมถาวนา ระลึกชาติได้ก่อน จึงจะสิ้นกิเลสได้ครับ เพราะ สมถภาวนาไม่สามารถทำให้สิ้นกิเลสได้ แต่ วิปัสสนาเท่านั้นที่ทำให้สิ้นกิเลสได้ครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 16 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
apiwit
apiwit
วันที่ 16 เม.ย. 2559

กราบขอบพระคุณครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
peem
วันที่ 16 เม.ย. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 16 เม.ย. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ความเป็นพระอรหันต์ทุกท่าน เมื่อดับขันธปรินิพพานแล้ว จะไม่มีการเกิดอีกในภพใหม่ แม้ว่าในอดีตชาติที่ผ่านๆ มา จะเกิดมานับชาติไม่ถ้วนแล้วก็ตาม เพราะพระอรหันต์ดับกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ได้แล้ว เป็นผู้สิ้นทุกข์โดยประการทั้งปวง, แต่สำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ การเวียนว่ายตายเกิดยังต้องเป็นไปอยู่ ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 16 เม.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
Witt
วันที่ 13 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ