อบายมุข
 
นาวาเอกทองย้อย
นาวาเอกทองย้อย
วันที่  17 เม.ย. 2559
หมายเลข  27688
อ่าน  1,003

มีผู้แสดงความเห็นว่า การพนันนั้นถ้ารัฐเข้าดำเนินการและจัดระบบให้รัดกุม ก็จะเป็นทางนำรายได้เข้ารัฐได้เป็นอย่างดี หลายประเทศในโลกก็ดำเนินการจนได้ผลดีมาแล้ว

ถ้าเป็นเช่นนั้น พระพุทธพจน์ที่ว่าการพนันเป็นอบายมุขก็จะผิดไป

เรื่องนี้จะอธิบายว่าอย่างไร คนจึงจะเข้าใจได้ถูกต้อง


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 17 เม.ย. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ดูก่อนคฤหบดีบุตร โทษในการเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ๖ ประการ คือ

ผู้ชนะย่อมก่อเวร ๑

ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป ๑

ความเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบัน ๑

ถูกมิตรอำมาตย์หมิ่นประมาท ๑

ถ้อยคำของคนเล่นการพนัน ซึ่งไปพูดที่ประชุมฟังไม่ขึ้น ๑

ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย เพราะเห็นว่า ชายนักเลงเล่นการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงภรรยา ๑

คำว่า อบายมุข หมายถึง ทางแห่งความเสื่อม ทางแห่งความพินาศ
สำหรับอบายมุข 6 นั้น พระองค์ทรงแสดงถึง ความเสื่อมโภคทรัพย์ ทรัพย์สิน แต่ในความเป็นจริง พระธรรมมีนัยและอรรถลึกซึ้ง พระสูตร จึงลึกซึ้งด้วยอรรถ ไม่ใช่เพียงแค่ความเสื่อมในโภคทรัพย์เท่านั้น แม้ความเสื่อมในประโยชน์สุขในโลกนี้ เช่น เสื่อมเสียชื่อเสียง อายุ เสื่อมญาติ ฯลฯ ความเสื่อมประการต่างๆ ก็เพราะ อบายมุข 6 ประการ และที่สำคัญที่สุด ทำให้เสื่อมจากคุณธรรม เสื่อมจากคุณความดี และเสื่อมจากปัญญา ในขณะที่เจริญอบายมุข 6 ครับ

เมื่อเสื่อมจากคุณความดี สิ่งที่เจริญขึ้น คือ อกุศลกรรมธรรม และ สิ่งที่ชั่วร้ายประการต่างๆ รวมทั้ง ผลของกรรมที่ไม่ดี ก็มีโอกาสให้ผลมากขึ้น เพราะการกระทำที่ไม่ดีใน ปัจจุบันด้วย.

จะเห็นได้ว่า ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่จะได้เพิ่มขึ้นของรัฐ แต่ อบายมุข นำมาซึ่งความเสื่อมประการต่างๆ ตามที่กล่าวมา ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 17 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 เม.ย. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระพุทธพจน์ เป็นคำจริง เป็นประโยชน์เกื้อกูล เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง แม้อบายมุข พระองค์ก็ทรงแสดงตามความเป็นจริง เป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ เสื่อมจากคุณธรรม ไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่น้อย มีแต่โทษเท่านั้น ผู้ที่หวังความเจริญในชีวิต จึงไม่เสพอบายมุข ไม่เล่นการพนัน ถ้าจะถามผู้ที่จะส่งเสริมให้มีการเล่นการพนัน ว่า "จะให้ลูกหลาน ครอบครัวของท่านเล่นหรือไม่?" ถ้าไม่ต้องการให้ลูกหลานครอบครัวของตนเองเล่น แล้วทำไมจะส่งเสริมให้คนอื่นเล่น? ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 18 เม.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 19 เม.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
ประสาน
วันที่ 20 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ท่านครับ สาธุๆ ๆ ๐๐๐

 
  ความคิดเห็น 10  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 เม.ย. 2559

ในพระไตรปิฏกมีแสดงไว้ การเล่นการพนันเป็นทางเสื่อม เช่น ลูกเศรษฐี มีทรัพย์มาก คบเพื่อนไม่ดีชวนเล่นการพนัน ภายหลังหมดตัว เพื่อนชวนไปปล้นถูกจับได้ และถูกประหารชีวิตค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ