Print 
รอบรู้พระพุทธพจน์มากขึ้น จะเข้าใจความเป็นอนัตตา
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  29 ธ.ค. 2558
หมายเลข  27333
อ่าน  883

   ความเข้าใจปริยัติจะนำไปสู่การปฏิบัติคือ ปฏิปัตติ สติเกิดระลึกรู้ตรงลักษณะสภาพธรรมตามความเป็นจริง และ ปฏิปัตติจะนำไปสู่ปฏิเวธ การรู้แจ้งแทงตลอดในสภาพธรรม   ความเข้าใจขั้นปริยัติหมายถึงการรอบรู้ในพระพุทธพจน์  ฟังธรรมเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริง หากไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ก็ไม่มีโอกาสรู้ได้เลยว่าสิ่งที่มีจริง มีจริงเพราะกำลังปรากฏ เห็นมีจริง กำลังเห็นอยู่ เป็นธรรม ฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ ไม่เช่นนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะดับกิเลสไม่ได้  และถ้ารอบรู้มากขึ้น ก็จะเข้าใจความเป็นอนัตตามากขึ้น  ไม่มีเราหรือตัวตนไปทำอะไรได้เลย เพราะสภาพธรรมเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับทันที ถ้าไม่ใช่ปัญญาที่อบรมแล้วก็เป็นเรา  เมื่อเข้าใจความเป็นอนัตตามากขึ้น จะไม่มีความเป็นเราเลย ค่อยๆ ลดลงไป  หนทางเดียวคือฟังพระธรรมเป็นที่พึ่ง  พึ่งอย่างอื่นไม่ได้  พึ่งอย่างอื่นก็ต้องเกิดตายไปเรื่อยๆ

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
peem
วันที่ 30 ธ.ค. 2558 15:54 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 02:53 น.

ไม่ควรประมาทกุศลมาก น้อย และการอบรมเจริญปัญญาไปจนกว่าจะดับกิเลสหมด ทาน ศีล ความสงบที่ปราศจาก โลภะ โมหะ และโทสะ การระลึกทันทีที่สภาพธรรมะปรากฎ แทนที่จะไปคิดเรื่องราว คน สัตว์ สิ่งของ แม้ไม่ประจักษ์แจ้งแทงตลอด เพราะปุถุชนที่สะสมมาในแสนโกฎกัปป์ ยังมีอยู่ ทันทีที่มีเหตุปัจจัย กิเลสก็พล่านออกมา โกรธบ้าง อยากบ้าง ไม่รู้บ้าง แล้วก็หวั่นไหว แม้มีผู้กล่าวว่า ฟังธรรมะมาตั้งนาน แล้วก็โกรธเหมือนยักษ์

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nong
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 05:03 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 06:24 น.

ขอบคุณและอมุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
natural
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 13:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 21:31 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
thilda
thilda
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 22:54 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 1 ม.ค. 2559 10:33 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 2 ม.ค. 2559 05:26 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 3 ม.ค. 2559 17:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
snowman_po@hotma
snowman_po@hotma
วันที่ 5 ม.ค. 2559 21:47 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 6 ม.ค. 2559 15:19 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
นิคม
นิคม
วันที่ 9 ม.ค. 2559 14:56 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
rrebs10576
วันที่ 17 ม.ค. 2559 21:35 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ประสาน
วันที่ 17 ส.ค. 2561 06:02 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ประสาน
วันที่ 17 ส.ค. 2561 06:02 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ