Print 
น้ำพุทธมนต์
 
Guest
วันที่  24 ธ.ค. 2558
หมายเลข  27322
อ่าน  1,034

กราบเรียนถามอาจารย์ทั้งสองท่านครับ พอดีผมไปเจอข้อความนี้จากพระภิกษุครับว่า "น้ำมนต์พระพุทธเจ้า ในครั้งพุทธกาล สามารถปราบโรคภัย อมนุษย์ เปรต ผึ ที่คอยทำลายความสงบสุข สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวพุทธ พระพุทธเจ้าทรงมีเมตตาให้พระอานนท์ ทำน้ำพุทธมนต์นี้ เพื่อบรรเทาภัยร้ายได้" ผมจึงเกิดความสงสัยในข้อความชุดนี้ครับว่ามีความจริงหรือเท็จมากน้อยอย่างไรครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 ธ.ค. 2558 18:12 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  พระธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้ง ถ้าศึกษาไม่ละเอียด หรือเพียงผิวเผินก็ทำให้เข้าใจพระธรรมคลาดเคลื่อน    ตามความเป็นจริงแล้ว ในสมัยพุทธกาล  ในรัตนสูตร  มีข้อความว่า ท่านพระอานนท์เอาบาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าตักน้ำมา เดินประพรมไปทั่วพระนคร  ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น ไม่ใช่เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บหรืออันตรายใดๆ  แต่เป็นการเตือนสติให้น้อมระลึกถึงพระธรรม  เพราะไม่ว่าจะเป็นเวลาใด  สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้จริงๆ คือ ความเข้าใจพระธรรม  และที่สำคัญมีการแสดงพระธรรมเพื่อให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกด้วย   เพราะผู้คนตั้งมากมาย จะเตือนด้วยวิธีใด  ก็ต้องเตือนด้วยวิธีนี้  ที่จะให้ได้มีที่พึ่ง คือ มีพระธรรมเป็นที่พึ่ง   โดยการฟังพระธรรมทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง   ซึ่งในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงรัตนสูตร มีผู้ได้บรรลุธรรมมากมาย  ความเข้าใจพระธรรม นี้เอง ที่เป็นเครื่องป้องกันภัย    ครับ    

   และที่น่าพิจารณา คือ พระพุทธมนต์  ไม่ใช่น้ำ   แต่เป็นพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  อันเกิดจากพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์  ทรงมีพระมหากรุณาต่อสัตว์โลกที่มากไปด้วยกิเลส มีความไม่รู้ ความติดข้อง เป็นต้น  จึงทรงแสดงความจริงนี้ ให้สัตว์โลกได้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง  เป็นพระสูตรต่าง ๆ  ธรรมหัวข้อต่างๆ  เป็นต้น  ทั้งหมด เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก  จึงไม่มีพระธรรมคำสอนแม้แต่บทเดียวที่ให้ไปทำอะไรด้วยความไม่รู้   มีแต่ทรงแสดงพระธรรม ซึ่งเป็นความจริง เพื่ออนุเคราะห์ให้สัตว์โลกได้มีความเข้าใจถูกเห็นถูก เป็นปัญญาของตนเอง   เพราะฉะนั้น แล้ว จะเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้   ต้องฟัง ต้องศึกษา  ไม่ประมาทในแต่ละคำที่พระองค์ทรงแสดง ครับ 
  
ขอเชิญคลิกศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

ถามเกี่ยวกับบทพรรณนา รัตนสูตร
ชุดแนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ 1940

.
..ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Guest
วันที่ 25 ธ.ค. 2558 09:05 น.

กราบขอบพระคุณอย่างสูง และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 26 ธ.ค. 2558 11:37 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 28 ธ.ค. 2558 10:59 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
สุณี
สุณี
วันที่ 29 ธ.ค. 2558 13:28 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
nong
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 05:11 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 6 ม.ค. 2559 02:07 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
mon-pat
mon-pat
วันที่ 8 ม.ค. 2559 10:58 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ