Print 
load file จากเว็บผิดศึลข้อ 2 ไหม
 
asp
วันที่  27 ธ.ค. 2558
หมายเลข  27324
อ่าน  747

ทางเว็บขายซีดี ถ้าโหลดไปฟังโดยไม่ซื้อผิดศีล 2 ไหมครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 ธ.ค. 2558 17:11 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     ถ้าเป็นซีดีที่มีไว้ขาย   แล้วมีเจตนาที่จะโหลดมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ก็เป็นการล่วงละเมิดในศีลข้อ ๒  คือ การลักขโมย   ตามองค์ประกอบของการล่วงศีลข้อนี้คือ  ของที่ผู้อื่นหวงแหน  รู้ว่าเป็นของที่ผู้อื่นหวงแหน  มีจิตคิดที่จะลัก   มีความพยายามในการลัก  และ ลักไปด้วยความพยายามนั้น 
     ผู้ที่มีความเข้าใจถูกเห็นถูก คล้อยตามความเข้าใจพระธรรมที่ค่อย ๆ เจริญขึ้น ก็จะค่อย ๆ ละเว้นจากสิ่งที่ไม่ดี  ที่จะเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลัง   ไม่กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  แต่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น  ชีวิตเล็กน้อย สั้นมาก เพราะฉะนั้น ควรที่จะเป็นไปเพื่อการทำดีและศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 21 ก.พ. 2559 12:13 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ