Print 
อนุปุพพปฏิปทา
 
amornrat44
วันที่  29 ธ.ค. 2558
หมายเลข  27332
อ่าน  874

เรียนอาจารย์ทั้งสองช่วยขยายความเรื่องอนุปุพพปฏิปทาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยคะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 29 ธ.ค. 2558 15:53 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อนุปุพพปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติที่เป็นไปตามลำดับ อันหมายถึง การเจริญอบรมปัญญา ต้องเป็นไปตามลำดับ เช่น เริ่มจากปัญญาขั้นการฟัง การศึกษา ไม่ข้ามไป ปัญญาขั้นวิปัสสนาระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมและไม่ข้ามไปที่ปัญญาขั้นปฏิเวธ แทงตลอด และ ถึงการดับกิเลส ก็ต้องเป็นการปฏิบัติไปตามลำดับ เริ่มจากการฟังให้เข้าใจ เมื่อปัญญาถึงพร้อม ก็ปฏิบัติไปตามลำดับ ไม่ใช่เราที่จะไปปฏิบัติให้ตามลำดับ แต่ ธรรมจะทำหน้าที่ปฏิบัติกิจไปตามลำดับ ปรุงแต่ง จนถึงการละกิเลสได้ในที่สุด ซึ่งก็ต้องเริ่มจากการฟัง ให้เข้าใจ จนระลึกลักษณะของสภาพธรรม ถึงวิปัสสนาญาณ ไปตามลำดับของวิปัสสนาญาณแต่ละขั้นจนถึงการดับกิเลสหมดสิ้นครับ นี่คือ อนุปุพพปฏิปทา ข้อปฏิบัติไปตามลำดับ ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 29 ธ.ค. 2558 17:06 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ถ้าไม่มีความเข้าใจถูกเห็นถูก ปฏิบัติจะถูกไม่ได้  เพราะปฏิบัติเป็นการถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏด้วยสติและปัญญา ดังนั้น ที่จะปฏิบัติอย่างถูกต้อง  ก็ต้องมีพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องของสภาพธรรมที่มีจริงๆในขณะนี้ ซึ่งจะขาดการฟังพระธรรมไม่ได้ เพราะเหตุว่าปัญญา เป็นสภาพธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย   ไม่ได้เกิดขึ้นตามใจชอบ   ต้องอาศัยเหตุที่สำคัญ คือ การฟังพระธรรม  ความเข้าใจถูกเห็นถูกก็จะค่อยๆ เจริญขึ้นไปตามลำดับ  อาศัยกาลเวลาที่ยาวนานในการอบรมเจริญปัญญา  จนกว่าจะถึงความเจริญสมบูรณ์พร้อม เมื่อปัญญาเจริญสมบูรณ์พร้อมแล้วก็จะสามารถดับกิเลสได้ตามลำดับขั้น  เป็นเรื่องของสภาพธรรมทั้งหมด  ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 30 ธ.ค. 2558 10:30 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 02:55 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
nong
วันที่ 31 ธ.ค. 2558 05:04 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
mon-pat
mon-pat
วันที่ 2 ม.ค. 2559 10:41 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 21 ก.พ. 2559 12:07 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ