ไม่พัก ไม่เพียร ข้ามโอฆะได้
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  6 พ.ค. 2558
หมายเลข  26515
อ่าน  976

     อบรมความเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ ค่อยๆ สะสมความเข้าใจด้วยความเป็นอนัตตา  ไม่พัก ไม่เพียร   ไม่พักด้วยอกุศลที่เกิดในชีวิตประจำวัน  ไม่เพียรด้วยความเป็นเรา  หากไม่เพียรด้วยปัญญาก็ผิดหมด  เพียรด้วยความเข้าใจถูกเห็นถูกคือทางสายกลาง มัชฌิมปฏิปาทา   ไม่พักด้วยการไม่ศึกษาความจริงที่ทรงตรัสรู้  ทรงแสดงสิ่งที่มีจริง  มีเห็น ได้ยิน มีเสียง มีสิ่งที่ปรากฏทางตา มีโกรธ มีคิดนึก  เพียรศึกษาเข้าใจสิ่งที่มีจริง  ขณะที่เข้าใจขณะนั้นวิริยเจตสิกเกิดแล้ว ไม่ใช่เราเพียร  ปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ว่าชีวิตที่ผ่านมา พักมาก  เพียรมากซึ่งผิด   ขณะใดเพียรด้วยความเป็นเราซึ่งผิดทาง  ไม่ใช่อนัตตา  หนทางอบรมเจริญปัญญานั้นละเอียด ลึกซึ้งมาก ทรงไม่น้อมพระทัยที่จะแสดงธรรม เพราะเห็นความลึกซึ้งของธรรม กำลังเห็นความลึกซึ้งของธรรมซึ่งหมายถึงไม่น้อมพระทัยที่จะแสดงธรรม

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑- หน้าที่ 2
           
โอฆตรณสูตร  ว่าด้วยการข้ามโอฆะ

     [๒]  เทวดานั้น    ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้กราบทูลคำนี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์  ข้าพระองค์ขอทูลถาม  พระองค์ข้ามโอฆะได้อย่างไร.

     พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า  ท่านผู้มีอายุ  เราไม่พักอยู่ ไม่เพียรอยู่  ข้ามโอฆะได้แล้ว.

     ท.  ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์  ก็พระองค์ไม่พักไม่เพียร  ข้ามโอฆะได้อย่างไรเล่า.

     พ.   ท่านผู้มีอายุ    เมื่อใด   เรายังพักอยู่   เมื่อนั้น    เรายังจมอยู่โดยแท้   เมื่อใดเรายังเพียรอยู่   เมื่อนั้น   เรายังลอยอยู่โดยแท้    ท่านผู้มีอายุ  เราไม่พัก  เราไม่เพียร    ข้ามโอฆะได้แล้วอย่างนี้แล.

 

     ขณะนี้คิดแล้วเข้าใจ ก็คือน้อมไปแล้วด้วยความเข้าใจ  ไม่มีเราที่จะคิดแล้วน้อมไปด้วยความเป็นตัวตน  เพียรผิดด้วยความเป็นเรา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้เราเพียรผิด  ไม่เพียรด้วยความเป็นเรา  ไม่พักอยู่ด้วยอกุศล   แต่ขณะที่ปัญญาเกิด สติรู้ลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏด้วยความเป็นอนัตตา  เพราะสติเกิดแล้ว วิริยเจตสิกเกิดแล้ว กำลังค่อยๆ ข้ามห้วงน้ำใหญ่ด้วยความเพียรถูก เข้าใจถูกในหนทาง

    กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์  ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ..  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 6 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 6 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thilda
วันที่ 7 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 7 พ.ค. 2558
กราบอนุโมนาสาธุค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 7 พ.ค. 2558

เป็นประโยชน์มากครับ

ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของพี่เมตตาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 7 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 7 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
tusaneenui
tusaneenui
วันที่ 7 พ.ค. 2558

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
สิริพรรณ
วันที่ 7 พ.ค. 2558

กราบขอบพระคุณพี่เมตตามากค่ะ ในคำอธิบาย

ไม่พักด้วยอกุศลที่เกิดในชีวิตประจำวัน  

ไม่เพียรด้วยความเป็นเรา

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
kullawat
วันที่ 8 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 9 พ.ค. 2558

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
peem
วันที่ 9 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 9 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ