ชีวิตเหมือนเงา
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  4 พ.ค. 2558
หมายเลข  26506
อ่าน  752

   เพราะไม่รู้สิ่งที่มีจริงขณะนี้ จิตเกิดดับสืบต่อตลอดเวลาก็ไม่รู้   อยู่ในโลกของเงา  ขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏก็เหมือนเงา  เพราะฉะนั้น หลงเงา แล้วยัง จำเงา ได้อีก ทั้งๆ  ที่ตัวจริงเกิดดับตลอดเวลา ก็ไม่รู้ เกิดดับๆ ดับคือหมด หมด หมด ไม่เหลือ แต่เพราะไม่รู้ ตามความเป็นจริง  จึงหลงเงาอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปเป็นวิญญาณจริยา เมื่อมีการเกิดก็ต้องมีเห็น  มีได้ยิน.มีคิดนึก เพราะไม่รู้จึงหลงเงา ความเป็นไปของจิตตามการสะสมเป็นอกุศล ซึ่งเป็นอัญญาณจริยา   จนกว่าปัญญาขั้นวิปัสสนาเกิดเห็นความเกิดดับของสภาพธรรมตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นญาณจริยา  แม้แต่อรูปพรหมก็ไม่สามารถรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงได้  มีแต่ปัญญาที่เห็นโทษของรูป จึงอบรมเจริญปัญญาหน่ายในรูป และเมื่อปฏิสนธิจึงเกิดในอรูปพรหมภูมิ  แต่ไม่มีปัญญาที่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงซึ่งสามารถดับกิเลสได้ ยังคงหลงเงาอยู่ในสังสารวัฏฏ์  จนกว่าจะอบรมเจริญปัญญารู้สภาพธรรมตามจริงจนกว่าจะเป็นญาณจริยา

   จะมีชีวิตเหลืออยู่อีกเท่าไร เพราะชีวิตที่ผ่านมาหลงอยู่ในเงา  หลงอยู่ในนิมิต  นิมิต คือความสืบต่อของสภาพธรรม  ถ้าไม่มีสภาพธรรมสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะปรากฏด้วยอัตตสัญญาที่จำไว้ได้อย่างไร  สภาพธรรมเกิดดับแต่นิมิตเหมือนมีสิ่งต่างๆ อยู่   หลงเงาจนกว่าปัญญาค่อยๆ รู้ความจริง  ชีวิตที่เหลืออยู่ เพื่อฟังธรรม  เพื่อรู้ความจริงที่ทรงแสดงไว้  สภาพธรรมเกิดตามเหตุปัจจัย ไม่ใช่เรา  ชีวิตที่ประเสริฐคือ มีโอกาสได้เข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏ

 

  กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์  ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ..


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
peem
วันที่ 4 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 5 พ.ค. 2558

กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ สัจจะ สาระ และประโยชน์จะเกิดต่อผู้ที่ใฝ่หาสิ่งนี้ หากผู้ที่ไม่ใฝ่หาสิ่งนี้ก็คือการสะสมที่จะไม่สนใจต่อไป ไม่ฟัง ไม่รู้ และก็จะไม่ได้รับประโยชน์ นี่คือธรรมดา เป็นธรรมะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
mild
วันที่ 5 พ.ค. 2558

เพราะมี อวิชาความไม่รู้เป็นเหตุ จึงมีการเกิดแสวงหาอันมีวัฎฎะเป็นมูลต่อไปไม่สิ้นสุด ตราบเมื่อพบและรับพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง และเคารพอย่างจริงใจ เมื่อนั้นกรงและกลีบแห่งวัฎฎะจะค่อยๆ ลอกออกตามแต่คุณธรรมจนหมดจด ยาวนานสักเพียงไหนไม่อาจรู้ได้เพราะเป็นธรรมมะปรุงแต่งในขณะนี้ จึงไม่ควรขาดการฟังธรรม ขออนุโมทนา ท่านผู้ตั้งกระทู้ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
dron
วันที่ 5 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 5 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Jans
Jans
วันที่ 5 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 5 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 5 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 7 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ