ทำอย่างไรที่จะให้ผู้ใฝ่ธรรมะรวมตัวกัน.........
 
natmarchy
วันที่  8 ม.ค. 2550
หมายเลข  2618
อ่าน  481
ทำอย่างไรที่จะให้ผู้ใฝ่และเข้าใจในธรรมะรวมตัวกัน   และร่วมกันทำให้ศาสนาพุทธเข้มแข็งมากกว่านี้   อาจทำให้ศาสนาพุทธเป็นที่เข้าใจ และเข้าถึงไม่เป็นเพียงเข้าใจแค่ว่าศาสนาพุทธสอนว่า "ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว"   แถมตอบว่า  "คนทำชั่วเห็นได้ดีมีถมไป"แค่ทำบุญโดยการไปวัด  ถวายอาหารให้พระ  หยอดตู้ให้วัด แก้บนที่วัด   สั่นติ้วขอโชคลาภได้   ไปกราบพระพุทธรูป  จบกลับบ้าน    เพระเห็นว่าทุกวันนี้จิตใจผู้คนเสื่อมถอยไปเรี่อยๆ  มีความเห็นผิดมากขึ้น    แม้แต่คนที่เรียนธรรมะ   ยังคิดแต่ว่ามีจำนวนคนที่มีธรรมะในใจเฉพาะที่เห็น และก็คิดว่าเราก็อยู่ของเราเขาเป็นเพราะเขามีกรรมเป็นกำเนิดก็เลยเป็นอย่างนั้น  ปล่อยเขาไป  ช่วยกันเผยแผ่อย่างไร  รูปแบบไหนได้คะ

Tag  รวมตัว ศึกษาธรรม เหลือวิสัย
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 9 ม.ค. 2550

การจะทำให้ทุกฝ่ายมารวมตัวกันก็เท่ากับว่า    ให้ทุกคนคิดเหมือนกันทำเหมือนกันหมดซึ่งในความจริงเป็นแล้วเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แม้ในสมัยครั้งพุทธกาล    พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ทรงกระทำเช่นนั้น     ทรงแนะนำและสอนเฉพาะคนที่แนะนำได้เท่านั้น คนที่มีความเห็นต่างกัน  สะสมมาต่างกัน  พระองค์ไม่สามารถไปเปลี่ยนเขาได้ในยุคนี้ก็เช่นกัน  ไม่มีใครทำให้ทุกสำนักหรือทุกอาจารย์มารวมกัน  และให้สอนเหมือนๆ กัน เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 9 ม.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
devout
วันที่ 9 ม.ค. 2550

ค่ะ, ต้องไม่ลืมว่าธรรมทั้งหลายย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย  จะให้เป็นไปตามใจใครไม่ได้ทั้งสิ้น 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
medulla
วันที่ 9 ม.ค. 2550

    ยุคนี้ไม่ใช่กาลสมัยแล้วน่ะค่ะ และพระสัทธรรมกำลังอันตรธานลงเรื่อยๆ มีของเทียมมาแปะทับของใหม่   คนรุ่นหลังเลยไม่รู้ว่าของเดิมเป็นอย่างไร  พอเจอของเดิม  กลับดูถูกและเมินหน้าหนีก็เยอะแยะไป

    ผู้คนต่างคิดว่า   การเข้าถึงธรรมต้องหลับตาทำสมาธิเสียส่วนใหญ่  หรือไม่ก็หลบลี้ไปเดินจงกลมตามที่เงียบๆ ธรรมชาติร่มรื่น    และดูถูกการศึกษาพระธรรม  ด้วยถ้อยคำเสียดสีและติฉินต่างๆ ทำให้ผู้ศึกษาธรรมหมดกำลังใจที่จะศึกษาไปก็ไม่น้อยเลย 

    ดิฉันแนะนำว่าต้องเริ่มต้นที่ศึกษาด้วยตนเองให้เข้าใจเสียก่อน    แล้วจะเข้าใจผู้อื่นว่าควรจัดการหรือไม่จัดการอย่างไร

      แต่ก่อนดิฉันก็เป็นห่วงเป็นใยหลายๆ คนรอบตัวว่า   จะทำอย่างไร   เขาถึงจะสนใจธรรมะจริงๆ แบบพวกเราในเว็บนี้บ้าง เพราะคนรอบตัวดิฉัน เอาแต่ดูดวง+เล่นพระเครื่อง+หาพระนั่งทางใน+นั่งกรรมฐานแก้กรรมชดใช้กรรมด้วยการหลับตา

ซึ่งน่าเสียใจยิ่งนัก    แต่ตอนนี้  ดิฉันศึกษาพระธรรมว่า  ไม่ใช่สาธารณะ  และไม่ใช่เรื่องง่าย  การพยายามทำให้ง่าย    เป็นการสร้างบทบัญญัติใหม่ๆ ที่ไม่ใช่ของแท้   และมีแต่จะทำให้เสื่อม   และยิ่งพยายามชักชวน      คนที่เขาไม่มีศรัทธาในการศึกษาธรรม  รังแต่จะทำให้อกุศลของเราเกิด  เพราะเขาไม่มีอุปนิสัยพอที่จะเข้าใจพวกเราจริงๆ   สู้อยู่เฉยๆ เสีย ยังจะดีกว่า   แม้จะพลาดโอกาสธรรมทาน  แต่ถ้าเค้าไม่ได้สะสมมา ก็ไม่มีทางที่จะทำให้สนใจในทันทีได้   เราเอาเวลาไปศึกษาให้ตนเองเข้าใจจริงๆ จะดีกว่า  ในยุคนี้  เพราะยุคนี้ปริยัติเริ่มอันตรธานแล้ว  ผู้คนสนใจถ้อยคำของกวี นักปราชญ์ และอาจารย์ที่สอนยืน เดิน นั่ง นอน  ด้วยอาการผิดปกติจากชีวิตประจำวัน      และสนใจธรรมะบันเทิง ธรรมะง่ายๆ สไตล์คิดเอง  ทำให้เราต้องปลง และอยู่กับตัวเองจะดีกว่า    ยุคนี้ไม่ใช่กาลสมัยจริงๆ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 9 ม.ค. 2550

เริ่มต้นจากเรามีความเห็นถูกก่อน     และช่วยคนอื่นที่เขาสนใจธรรมะให้เขาเข้าใจถูก

เท่ากำลังความสามารถของเราที่จะทำได้  แต่จะให้รวมตัวกันคงยากมากเพราะคนเรา

สะสมเหตุปัจจัยมาต่างกัน

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pornpaon
วันที่ 11 ม.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ นานมาแล้วเมื่อสมัยที่เริ่มหันหน้าเข้ามาศึกษาพระธรรมในช่วงแรกๆ  ก็เคยคิดแบบคุณ natmarchy    ต่อมา เริ่มศึกษาธรรมะมากขึ้น  เห็นอะไรให้คิดทบทวนก็แยะ  จึงมานึกได้ว่า ขนาดตัวเอง   จะให้ถูกใจตัวเองตลอดทั้งวันยังทำไม่ได้  เรื่องจะให้คนหมู่มากมาคิดแบบเดียวกัน คงเป็นเรื่องที่ต้องเลิกคิด ดิฉันเลยบอกต่อและชักชวนคนให้เข้ามาชมเว็บไซท์นี้   เพื่อให้มีโอกาสฟังธรรมจากเว็บบ้านธัมมะ   น้อยมาก...
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ