ศาสนาอื่นมีพระอริยบุคคลหรือไม่
 
siwa
วันที่  9 ม.ค. 2550
หมายเลข  2619
อ่าน  1,224
พระอริยบุคคลที่ได้บรรลุมรรคผล เช่น พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ มีอยู่ในศาสนาอื่นหรือไม่ ? หรือว่ามีเฉพาะในพระพุทธศาสนา ?

Tag  พระอริย ศาสนาอื่น
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 9 ม.ค. 2550

พระอริยบุคคลหรือสมณะผู้สงบจากกิเลส ภายนอกพระศาสนานี้ไม่มี    เพราะไม่มีข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความเป็นพระอริยบุคคล     เว้นแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองแต่ไม่มีคำสอนให้ผู้อื่นรู้ตามจึงไม่มีการตั้งศาสนา   แต่ในชาติก่อนท่านต้องสะสมบุญบารมีด้วย  การฟังธรรมเจริญวิปัสสนา   ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ  

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 9 ม.ค. 2550

 เชิญคลิกอ่านที่นี่....ทรงแสดงธรรมแก่สุภัททะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
medulla
วันที่ 9 ม.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 9 ม.ค. 2550

ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีมีเมตตามีศีล  แต่ศาสนาอื่นไม่มีสอนเรื่องของการอบรมปัญญา

คือ   การเจริญสติปัฏฐานที่เป็นหนทางพ้นทุกข์    ไม่ต้องเวียนว่ายตายอีกในสังสารวัฎค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สราวุธ
วันที่ 10 ม.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 11 ม.ค. 2550

      การทำความดี   ในขั้นของทาน   และขั้น ศีล   ในศาสนาอื่น    เมื่อกรรมดีนั้นให้ผล   เขาก็ย่อมเกิดในสุคติภูมิได้   ดังนั้น   บนสวรรค์จึงมีเทวดาที่มีความเห็นต่างๆ กัน  ไม่ใช่เทวดาทุกองค์   จะสนใจในพุทธศาสนาทั้งหมด    แต่ถ้าไปที่ศาลาสุธรรมมา   ในภพดาวดึงส์    ก็จะมีการสนทนาธรรมกัน    ในสิ่งที่เป็นคำสอนของพุทธองค์(เพราะท้าวสักกะซึ่งเป็นหัวหน้าเทพชั้นดาวดึงส์นี้ เป็นพระโสดาบัน ครับ)

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
supakorn
วันที่ 11 ม.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pornpaon
วันที่ 11 ม.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
peem
วันที่ 8 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ