ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ครับ
 
ละอ่อนธรรม
วันที่  9 ม.ค. 2550
หมายเลข  2620
อ่าน  1,393

มรณาสันวิถีจิตจะต้องมีสภาพจิตแบบใดถึงทำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ครับ

คือผมมองว่าสัตว์เดรัจฉานค่อนข้างจะต่างจากมนุษย์มากๆ เลย     ในเรื่องระบบวิธีคิดและไอคิว หรือความฉลาด   ซึ่งมนุษย์จะฉลาดกว่าสัตว์เดรัจฉานมากๆ    ยิ่งโดยเฉพาะสัตว์เล็กสัตว์น้อย เช่น  มด ยุง แมลง ฯลฯ   ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลย     ฉะนั้น  การที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้    จะต้องมีองค์ประกอบหรือสภาพจิตของมรณาสัณวิถีจิตเป็นอย่างใดครับ    จึงไปปฏิสนธิจิตในภูมิเดรัจฉานได้    เช่นว่า ไม่มีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมกับปฏิสนธิจิตด้วยหรือว่าสภาพจิตของปฏิสนธิจิตถูกปรุงแต่งด้วยโมหะเจตสิกที่ไม่เกิดร่วมด้วยปัญญาเจตสิก ? แล้วอย่างการเกิดในภูมิมนุษย์นี่    จะต้องมีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมกับปฏิสนธิจิตด้วยใช่ไหมครับ   จึงทำให้มนุษย์มีระบบสมองหรือความฉลาดหรือวิธีการคิดที่แตกต่างออกไปจากสัตว์เดรัจฉาน


Tag  มรณาสันวิถีจิต สัตว์เดรัจฉาน
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 10 ม.ค. 2550

ผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์    เป็นคนฉลาดมีปัญญา    รู้เหตุผลสามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้เพราะปฏิสนธิพร้อมด้วยปัญญาส่วนหนึ่ง   อีกส่วนหนึ่ง  เพราะได้สะสมอบรมปัญญาในชาติก่อนไว้มาก   อีกส่วนหนึ่งเพราะได้ฟัง  พระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธองค์ชาตินี้จึงมีปัญญา     สำหรับผู้ที่โง่เขลาปัญญาอ่อน     เพราะปฏิสนธิด้วยจิตประเภทอเหตุกะไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วย   และในชาติก่อนไม่ได้สะสมอบรมปัญญามา   ส่วนสัตว์เดรัจฉานที่โง่เขลา     เพราะปฏิสนธิด้วยอกุศลวิบาก   เพราะกำเนิดเป็นอเหตุกะอกุศลวิบากไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วย   เพราะก่อนจุติมรณาสันวิถีเป็นอกุศลจิต  เพราะเคยสะสมโมหะไว้มาก   จึงเป็นเหตุให้สัตว์เดรัจฉานไม่ฉลาดเหมือนมนุษย์ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ละอ่อนธรรม
วันที่ 10 ม.ค. 2550

สาธุ ขอขอบพระคุณครับ ขอถามเพิ่มเติมอีกนิดนะครับ   คือ หมายถึงว่า    ถ้าชาตินี้อาจจะเคยเป็นมนุษย์

ปกติมาก่อน   แต่ได้สะสมโมหะไว้มากในขณะที่ยังมีชีวิต     แล้วก่อนจุติจิตจะเกิดขึ้น  

มรณาสันวิถีเป็นอกุศลจิตเนื่องจากโมหะที่สะสมไว้นั้น  ก็ทำให้ปฏิสนธิจิตที่เกิดขึ้นใน

ภูมิเดรัจฉานนั้นไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วย  ใช่ไหมครับ ฉะนั้น   แสดงว่าจุดสำคัญที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน    ก็เพราะไม่มีปัญญาเกิดร่วมกับปฏิสนธิจิตและก็เป็นอเหตุอกุศลวิบาก     ซึ่งต่างจากคนปัญญาอ่อนที่โง่เขลาเหมือนกัน   และไม่มีปัญญาเกิดร่วมกับปฏิสนธิจิตเหมือนกัน  แต่ที่ต่างกันคือคนปัญญาอ่อนปฏิสนธิด้วย   อเหตุกะกุศลวิบาก     (เพราะในภูมิมนุษย์เป็นกุศลวิบาก)อย่างนี้ ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ      อาจจะอ่านคำถามแล้วงงนิดๆ    ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
study
วันที่ 10 ม.ค. 2550
การปฏิสนธิในอบายภูมิทั้ง ๔ ภูมิ  คือ นรก เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย   ไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยเพราะเป็นผลของอกุศล     แต่ในภูมินรกจะมากไปด้วยโทสะ   ในภูมิเปรตจะมากไปด้วยโลภะ   ในภูมิเดรัจฉานมากไปด้วยโมหะ    จุดสำคัญที่ทำให้ปฏิสนธิในภูมิเดรัจฉาน เพราะอกุศลกรรมแต่เป็นอกุศลกรรมนั้นเบากว่า  อกุศลกรรมที่ทำให้ปฏิสนธิในภูมินรก   ส่วนผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ที่มีปัญญาอ่อน  หรือเป็นใบ้   พิการ   เพราะเป็นผลของกุศลมีกำลังอ่อน    จึงถูกอกุศลกรรมเบียดเบียน
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ละอ่อนธรรม
วันที่ 10 ม.ค. 2550

สาธุๆ ๆ   ขอขอบพระคุณสำหรับคำตอบครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 ม.ค. 2550

แต่ทุกอย่างก็มาจากการสะสม   ถ้าชาตินี้เราสะสมปัญญา   สะสมอุปนิสัยที่ดี    แต่เราไม่ได้เป็นพระโสดาบัน    โอกาสที่ไปอบายภูมิ 4  ก็มีได้   สมมุติว่าเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน   แต่อุปนิสัยที่ดีก็ติดตามเราไปได้   รวมถึงการสะสมปัญญาด้วย  เช่น  สัตว์เดรัจฉาน    บางตัวก็มีคุณธรรม  นิสัยดี  มีเมตตา  และฉลาดด้วย   เช่น  ในอดีตชาติพระพุทธเจ้าเราเคยเกิดเป็นพญาช้าง   เป็นลิง  เป็นพญานก    เป็นต้น  พระอานนท์ก็เคยเกิดเป็นนก   และยอมสละชีวิตแทนพญานกคือ  พระโพธิสัตว์  เป็นต้น

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
medulla
วันที่ 10 ม.ค. 2550

ขอขอบพระคุณที่ช่วยเปิดประเด็นนะคะ  มีประโยชน์ค่ะ  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยตอบด้วยนะคะกระจ่างค่ะ   ขออนุโมทนาค่ะ  

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 11 ม.ค. 2550

ดูที่หัวข้อ   "  ความเฉลียวฉลาดทางโลก ....... เป็นติเหตุกะบุคคล ???  "

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ละอ่อนธรรม
วันที่ 11 ม.ค. 2550

สาธุ  ขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่ช่วยชี้แนะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
pornpaon
วันที่ 11 ม.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ