วิบาก กับ ปโยคสมบัติ
 
sucheep
วันที่  8 ม.ค. 2550
หมายเลข  2617
อ่าน  560

วิบาก ที่เกิดขึ้น กับ ทวาร ทั้ง ห้า กับ ปโยคสมบัติ  ที่เป็นความเพียรเป็นเหตุ ปัจจัย หรือ มีความสัมพันธ์  หรือไม่อย่างไร ครับ  ด้วยความนับถือ อย่างสูง


Tag  ปโยค
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 9 ม.ค. 2550

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงการให้ผลของกรรมว่า กุศลกรรมบางอย่างย่อมให้ผลเพราะปโยคสมบัติ   ปโยคสมบัติในที่นี้หมายถึงการประกอบหรือความเพียรความพยายามการกระทำในสิ่งที่ดี   กุศลกรรมบถเป็นต้น เรียกว่าปโยคสมบัติเพราะฉะนั้นจากข้อความในอรรถกถาวิภังค์ที่กล่าวถึงปโยคสมบัติ เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้วิบากที่เกิดหรือไม่เกิดควรจะรวมทุกทวาร

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 9 ม.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 9 ม.ค. 2550

กาลสมบัติ เกิดในสมัยที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้า

คติสมบัติ เกิดเป็นมนุษย์   ร่างกายครบ  32  ประการ  ไม่บ้า  ใบ้  บอด  หนวกเป็นต้น

ปโยคสมบัติ    ประกอบด้วยความเพียรในทางกุศล  เช่นฟังธรรม  อบรมปัญญา

อุปธิสมบัติ เกิดมาเป็นมนุษย์  รูปร่างดี  สวยงามเป็นต้น

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornpaon
วันที่ 11 ม.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ