ช่วงประทับใจ (๔)...สนทนาธรรมที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่_มกราคม ๒๕๕๘
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  30 ม.ค. 2558
หมายเลข  26117
อ่าน  1,094

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 

 

     วันนี้ก็ขอย้อนกลับไปเมื่อวันแรกของการสนทนาธรรม ที่โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ คือ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘    อีกครั้ง   มีอยู่ช่วงหนึ่งของการสนทนาธรรม  เกือบท้าย ๆ ของการสนทนา  ท่านอาจารย์สุจินต์    บริหารวนเขตต์   ได้กล่าวถึงความสำคัญของพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง   ที่ควรจะได้ฟังได้ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง     เพราะเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก และท่านอาจารย์ยังได้กล่าวถึงว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นของยาก    การที่จะได้ฟังพระธรรม ก็ยาก   เพราะฉะนั้น เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจะละจากโลกนี้ไปเมื่อใด  สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลจริง ๆ คือ ความเข้าใจพระธรรม    ที่จะต้องอาศัยการฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง สะสมเป็นอุปนิสัยที่ดีต่อไป    ซึ่งจะเป็นเหตุปัจจัยให้ได้ฟังได้ศึกษา สะสมความเข้าใจยิ่งขึ้นต่อไปอีกในภายหน้า  

     เนื่องจากเป็นข้อความที่ไพเราะ  มีค่า  เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่ง   เป็นเครื่องเตือนที่ดีให้เป็นผู้ไม่ประมาทในการศึกษาพระธรรม    จึงขออนุญาตถอดคำสนทนาช่วงดังกล่าว ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้    เพื่ออ่านทบทวน   เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้   

 

 

     "ถ้าไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเข้าใจถูกต้องได้อย่างไร เพราะฉะนั้น     ยิ่งศึกษายิ่งรู้ความละเอียดว่าต้องศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่ง  มิฉะนั้น  ถ้าเข้าใจเองก็ผิดหมด  จะทำให้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลบเลือนด้วยความเข้าใจผิด   ด้วยเหตุนั้น จึงต้องศึกษาทีละคำ

     การศึกษาธรรม เป็นบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อน  แน่นอน  ที่ยังเป็นผู้เห็นประโยชน์ว่าควรรู้ ควรเข้าใจในเมื่อยังมีคำสอนของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้ว    จะได้รู้ในโอกาสที่ยากยิ่ง      เกิดเป็นมนุษย์ก็ยากและเป็นมนุษย์แล้วมีศรัทธา หรือมีบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อน    ที่จะทำให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังวาจาสัจจะที่เป็นคำจริงก็ยาก  เมื่อฟังแล้ว   จะมีการพิจารณาไตร่ตรองเห็นประโยชน์  มีจิตที่ผ่องใสจากอกุศล   มีศรัทธาที่มั่นคงขึ้นว่าคำสอนเป็นคำสอนที่ยากยิ่งที่จะได้ยินได้ฟัง 

     เพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์         ชีวิต  จะสั้น จะยาวแค่ไหน ไม่มีใครรู้ได้  แต่เมื่อมีโอกาสได้ฟัง  สะสมไปแล้ว     ก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เมื่อเกิดต่อไปข้างหน้า  ชาติไหนชาติหนึ่งหรือชาติหน้า      ก็อาจจะมีปัจจัยที่ทำให้ได้ยินได้ฟังอีก  ที่จะสะสมต่อไปอีก"    

 

 

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  ที่เคารพยิ่ง

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Boonyavee
วันที่ 30 ม.ค. 2558 17:58 น.


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลวิริยะ ของอ. คำปั่น อักษรวิลัย เป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 30 ม.ค. 2558 18:04 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
isme404
isme404
วันที่ 30 ม.ค. 2558 18:14 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 30 ม.ค. 2558 18:41 น.

สาธุ  อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ปวีร์
วันที่ 30 ม.ค. 2558 21:59 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 31 ม.ค. 2558 07:52 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Jans
Jans
วันที่ 31 ม.ค. 2558 08:46 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 31 ม.ค. 2558 10:27 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 31 ม.ค. 2558 11:04 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 31 ม.ค. 2558 12:33 น.

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพอย่างสูงยิ่ง

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลวิริยะและเมตตาของอาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย

และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่าน ครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Patchanon
Patchanon
วันที่ 31 ม.ค. 2558 12:58 น.

สาธุ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Noparat
วันที่ 31 ม.ค. 2558 20:00 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
peem
วันที่ 31 ม.ค. 2558 20:07 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
pulit
pulit
วันที่ 1 ก.พ. 2558 04:42 น.

                         ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
siraya
วันที่ 2 ก.พ. 2558 07:01 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 2 ก.พ. 2558 07:49 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 3 ก.พ. 2558 15:23 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ