ช่วงประทับใจ (๒)...สนทนาธรรมที่โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  28 ม.ค. 2558
หมายเลข  26107
อ่าน  1,188

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 

     วันนี้ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘   ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากรก็ได้สนทนาธรรมต่อเป็นวันที่สอง   ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ. เชียงใหม่   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐  ถึง  ๑๕.๐๐  น.       ตลอดการสนทนา ก็เป็นประโยชน์เกื้อกูล เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริง  ซึ่งก็ไม่พ้นไปจากชีวิตประจำวัน

     สำหรับวันนี้   ประทับใจมาก  ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความเป็นผู้บ่นเพ้อธรรม  ซึ่งช่วงดังกล่าวที่ท่านอาจารย์ได้สนทนานั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง   มีหลากหลายสาระที่ควรค่าจะศึกษาให้เข้าใจจริง ๆ   จึงขออนุญาตถอดคำสนทนาดังกล่าว  เพื่ออ่านศึกษาทบทวน  เพื่อความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น  ดังนี้  

     "ขอกล่าวถึงคำว่า บ่นเพ้อ ก่อน ก่อนที่จะถึงธรรม     เพราะเราก็ทราบอยู่แล้วว่าธรรมก็คือสิ่งที่มีจริง ๆ     ธรรมดาบ่นกันบ้างหรือเปล่า   เรื่องนิดเดียว  บ่นยาว   บางคนครึ่งวันยังไม่จบ    บางคนต่ออีกวันรุ่งขึ้น    ซ้ำซากคนฟังเรื่องเดียวกันนั่นแหละ  พูดทำไม   บ่นทำไม  มีประโยชน์หรือเปล่า    นี้คือ บ่น     แล้วก็เพ้อ    อย่างคนที่ไม่รู้สึกตัว  ป่วยหนัก  เราเข้าใจคำนี้เลย  เพ้อแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้   ไม่รู้ตัว  เพราะฉะนั้น แต่ละคนพูด  รู้ตัวหรือเปล่า   ว่ากำลังพูดอะไร?

 

 

     จิต  ละเอียดมาก   มีทั้งกุศลจิต และ อกุศลจิต  วาจาเกิดจากจิต   ถ้าไม่มีจิต พูดไม่ได้   และขณะนี้เหมือนกับว่าไม่ได้มีความคิดใด ๆ เลย       แต่สภาพธรรมเกิดดับเร็วมาก        เสียงที่ได้ยินต้องมาจากจิตที่คิด  แล้วแต่ว่าจิตนั้นคิดอะไรก็พูดเนื้อความของเสียงตรงกับความคิด    เพราะฉะนั้นขณะนี้มีรูปที่ทำให้เกิดเสียง  เพราะจิตเกิดขึ้นก็ไม่รู้  และเสียงขณะนี้บางเสียงเกิดขึ้นเพราะจิต  บางเสียงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะจิต  อย่างเสียงภายนอกไม่ได้เกิดขึ้นเพราะจิต   ถึงแม้ในร่างกาย  เสียงที่เกิดเพราะจิต คือขณะที่กำลังพูดก็มี  เสียงที่ไม่ได้เกิดจากจิตก็มี   เพราะฉะนั้น แม้แต่แต่ละคำพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงไว้    ละเอียดยิ่งเพื่อให้เห็นว่าเป็นธรรมจริงๆ แต่ละหนึ่ง    

     ก่อนฟังธรรมก็เพ้อกันไปด้วยการไม่รู้สึกตัวเลย     เรื่องที่พูด ควรพูดไหม พูดแล้วมีประโยชน์ไหม  แล้วพูดทำไม       ขณะที่เป็นอกุศลจิตแล้วก็ไม่รู้สึกตัวแล้วแต่ว่าพูดเรื่องอะไร   ถ้าพูดอย่างขาดสติกำลังป่วยหนัก  นั่น  เพ้อแน่  ทุกคนรู้      แต่ถึงไม่ป่วยหนักทางกาย    ใจป่วยไหม   เพราะว่ามีสองอย่าง กายป่วยกับใจป่วย    กายป่วยรู้จักกันล่ะ เช่น ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ต่าง ๆ นานา  แต่ใจป่วยรู้หรือเปล่า เมื่อไหร่ กำลังป่วยก็ไม่รู้  ขณะใดก็ตามที่มีอกุศล  ใจป่วยแล้ว    บางคนเจ็บหนัก  ใจหนักมาก เจ็บมาก  เดือดร้อนมาก  ป่วยก็ไม่รู้  ว่า ขณะนั้นโรคโทสะ  หรือว่าโรคโลภะ  และโรคโมหะนี้แน่ ๆ อยู่แล้ว  มีกันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นชีวิตวันหนึ่ง ๆ ไม่รู้สึกตัวเลย   ถ้าไม่ได้ฟังคำสอน  ไม่รู้สภาพของจิตแต่ละขณะ      แม้แต่แต่ละคำที่พูดก็ไม่รู้ว่าขณะนั้น  อะไรเป็นปัจจัยให้พูดคำนั้นออกไป    ด้วยเหตุนี้  ถ้าคำนั้นเป็นคำที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้น     แล้วก็พูดมาก ๆ  พร่ำเพ้อ    เราก็บอกว่าคนนั้นเพ้อ พร่ำเพ้ออยู่ได้   ไม่ว่าจะด้วยโลภะ   เพ้อได้ไหม   พร่ำเพ้อออกมาอาจจะเป็นบทกลอน  เป็นเพลง  เป็นอะไรสารพัดที่จะเพ้อไป ก็ได้    ถ้าเป็นโทสะก็เพ้ออีกเหมือนกัน   แรงด้วย   มีแต่คำที่ไม่น่าฟัง  ทั้งหมดก็มาจากอกุศลจิตซึ่งมีโมหเจตสิก   สภาพที่ไม่สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริง ๆ ได้เลย   ตรงกันข้ามกับปัญญาหรือวิชชา   เพราะฉะนั้นสำหรับโมหะ  ความไม่รู้   มีอีกคำหนึ่งคือ อวิชชา  และสำหรับธรรมที่ตรงกันข้ามที่สามารถรู้และเข้าใจความจริงได้คือ วิชชา      เพราะฉะนั้นเพียงเท่านี้  พอจะเห็นได้ไหมว่า คนพูดมาก  พูดอะไร  เพ้อหรือเปล่า?     แต่ถ้ากล่าวธรรมมาก แล้วมีประโยชน์  เพ้อหรือเปล่า (ไม่เพ้อ)     ตรงกันข้ามแล้ว  แม้แต่คำว่าเพ้อ ก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง  สิ่งที่ไร้สาระไม่เป็นประโยชน์เลย   เพราะฉะนั้นเวลาเพ้อเรื่องอื่นมาหมดแล้ว  ตอนนี้ มาศึกษาธรรม เปลี่ยนเรื่องเพ้อแล้ว  แต่ยังเพ้อได้เมื่อไม่ได้เข้าใจสิ่งที่พูด  แต่ว่าก็พูดได้หมด  มีผู้ศึกษาธรรมอย่างเป็นตำราเช่น พระอภิธัมมัตถสังคหะ  ๙ ปริจเฉท     หรือที่พม่าเองทราบว่า   ท่องพระไตรปิฎกได้  น่าแปลกไหม  ท่องได้  เราท่องได้ไหม  (ไม่ได้)  ไม่ได้ก็ไม่ต้องท่อง  เข้าใจดีกว่า   ท่องทำไมถ้าไม่เข้าใจ     ใครก็ตามที่ไม่ได้เข้าใจ พูดไป   เพ้อหรือเปล่า?   เพราะฉะนั้น  เมื่อเข้าใจแล้ว ก็คงรู้ว่า  วันหนึ่ง ๆ   เพ้อธรรมหรือเข้าใจคำที่พูด?"

 

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...  


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pulit
pulit
วันที่ 29 ม.ค. 2558 03:41 น.

                           ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 29 ม.ค. 2558 07:10 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Boonyavee
วันที่ 29 ม.ค. 2558 07:13 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลวิริยะ ของอ. คำปั่น อักษรวิลัย เป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
siraya
วันที่ 29 ม.ค. 2558 07:17 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 29 ม.ค. 2558 08:05 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 29 ม.ค. 2558 08:22 น.

สาธุ  อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ผู้มีความประมาท
วันที่ 29 ม.ค. 2558 08:39 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 29 ม.ค. 2558 08:52 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 29 ม.ค. 2558 10:56 น.

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพอย่างยิ่ง

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลวิริยะของอาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย ครับ.

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
kullawat
วันที่ 29 ม.ค. 2558 11:17 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
raynu.p
วันที่ 29 ม.ค. 2558 11:54 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Noparat
วันที่ 29 ม.ค. 2558 12:42 น.

  ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลของทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ดวงทิพย์
ดวงทิพย์
วันที่ 29 ม.ค. 2558 14:07 น.

ขอบคุณคะและขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 29 ม.ค. 2558 14:46 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 ม.ค. 2558 14:57 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 30 ม.ค. 2558 06:41 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 30 ม.ค. 2558 13:45 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
peem
วันที่ 31 ม.ค. 2558 19:18 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 2 ก.พ. 2558 04:59 น.

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ