สนทนาธรรมที่ไซ่ง่อน [เพราะเข้าใจธรรม จึงรู้ว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่หนทาง] ตอน ๑

 
เมตตา
วันที่  9 ม.ค. 2558
หมายเลข  26020
อ่าน  1,757

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

(ภาพบนจากด้านขวา คุณโจนาธาน คุณนีน่า ท่านอาจารย์สุจินต์ คุณTam Bach คุณซาร่า)

เพราะบุญที่ได้สะสมมาแต่อดีตของกลุ่มเล็กๆ เพียงไม่กี่คนของคนเวียดนาม จึงได้นำพาให้กลุ่มเล็กๆ นี้ ได้มีโอกาสเข้าใจถึงความจริงของธรรม ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงได้อย่างแท้จริง พวกเขาได้เข้าใจพระธรรมที่ท่านอาจารย์ได้เมตตา และสละเวลาทั้งๆ ที่บางครั้งเป็นเวลาพักผ่อนแล้วก็ตาม ให้ได้สนทนาธรรมกันอย่างต่อเนื่องมาหลายปี... จนถึงบัดนี้จากกลุ่มเพียงไม่กี่คน ได้เจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านไปในวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็วจากจุดเริ่มต้นคือ คุณTam Bach ซึ่งก่อนมาฟังธรรมกับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เธอก็ได้สนใจธรรมอย่างมาก แต่ที่เวียดนามอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ หรืออาจกล่าวได้ว่าทั้งหมดก็น่าจะไม่ผิด ท่านไม่ได้เข้าใจพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว จึงสอนให้ปฏิบัติผิด จากหนทางเอก หนทางเดียวคือ การเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ หนทางแห่งการอบรม เจริญสติปัฏฐาน เพราะพระธรรมลึกซึ้ง รู้ตาม เห็นตามได้ยาก มากจริงๆ


(ภาพบนจากด้านขวา คุณโจนาธาน คุณนีน่า ท่านอาจารย์สุจินต์ คุณTam Bach คุณซาร่า)

แต่ก็มีผู้รู้ตามได้จริงดังพระอริยสาวกทั้งหลาย ไม่เหลือวิสัยแก่ผู้ได้ศึกษาและพิจารณา ไตร่ตรองด้วยความรอบคอบตรงต่อสภาพธรรมที่ทรงแสดงไว้ เป็นผู้ตรงต่อพระธรรมจริงๆ โดยไม่คิดเอง ต่อ เติม แต่งเอง มิเช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ ดังที่ อาจารย์ Nena ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาพื้นฐานพระอภิธรรม ก็ไม่พ้นจากสภาพธรรมที่กำลังปรากฏขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง หากความเข้าใจขั้นปริยัติไม่มี ปัญญาที่จะถึงขั้นปฏิปัตติ และขั้นปฏิเวธ ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เลย คุณTam Bach ก็เป็นคนหนึ่ง ที่ถูกสอนให้นั่งสมาธิ โดยเข้าใจผิดคิดว่า การศึกษาธรรมต้องควบคู่กับการนั่งสมาธิ จึงจะบรรลุธรรมได้ ทั้งๆ ที่เขาเหล่านั้นไม่ได้เข้าใจธรรมเลยว่าธรรมคืออะไร ธรรมก็คือขณะนี้ที่กำลังปรากฏให้ศึกษาให้เข้าใจได้เพราะมีจริงๆ การไปนั่งสมาธิด้วยความไม่เข้าใจ หลับตา แล้วจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ได้อย่างไร คุณTam Bach ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมในทางเหนือของประเทศไทย

(คุณTam Bach)

(คุณRobert คนถือไมค์)

ด้วยการนั่งสมาธิอยู่หลายต่อหลายครั้ง และเมื่อ ประมาณ ๑๐ ที่ผ่านมาได้มีโอกาสได้รู้จักกับ คุณRobert ทางเวบไซท์หนึ่ง คุณRobert เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวน-เขตต์ มาหลายสิบปีได้แนะนำ คุณTam Bach ให้ได้ฟังพระธรรมที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายให้เข้าใจความจริงตรงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง เธอได้สนใจอย่างยิ่งพระธรรมที่ท่านอาจารย์บรรยาย จนได้เดินทางมาที่มูลนิธิเพื่อพบท่านอาจารย์เมื่อประมาณ ๓ ปีก่อนและได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์ ขณะนั้นข้าพยังจำได้ถึงการมาในครั้งนั้นได้และเมื่อเธอกลับไปเวียดนามแล้ว เธอเริ่มเข้าใจธรรมที่ท่านอาจารย์บรรยายว่า การนั่ง สมาธิไม่สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏได้ เธอจึงได้เกื้อกูลกลุ่ม เพื่อนของเธอซึ่งนั่งสมาธิกันให้ได้เข้าใจของธรรมว่า ธรรมเป็นสิ่งที่มีจริง เกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาได้ เป็นอนัตตา เพราะเมื่อเริ่มเข้าใจถูกเห็นถูกใน ธรรม จึงรู้ว่าการนั่งสมาธินั้น ไม่ใช่หนทาง เพราะไม่สามารถรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงที่ กำลังปรากฏได้เลย

... กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ อย่างยิ่งค่ะ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
j.jim
วันที่ 10 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
peem
วันที่ 10 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
วันที่ 10 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 10 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
วันที่ 10 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pulit
วันที่ 10 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ch.
วันที่ 10 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
khampan.a
วันที่ 10 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chvj
วันที่ 10 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
thilda
วันที่ 11 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 11 ม.ค. 2558

แม้จะอยู่ไกลเพียงใด ต่างชาติ ต่างภาษา อย่างไร

แต่หากสะสมมาดีแล้ว

ย่อมได้รับการฟังและศึกษาพระธรรมวินัยที่ตรงและถูกต้องในที่สุด

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่เมตตาและทุกท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
swanjariya
วันที่ 11 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนาขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
เมตตา
วันที่ 11 ม.ค. 2558

กราบขออภัยที่ต้องขอแก้ประโยคที่ว่า ...เธอได้สนใจอย่างยิ่งพระธรรมที่ท่านอาจารย์

บรรยาย จนได้เดินทางมาที่มูลนิธิเพื่อพบท่านอาจารย์เมื่อประมาณ ๓ ปีก่อน และได้มี

โอกาสสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์ ขณะนั้นข้าพยังจำได้ถึงการมาในครั้งนั้นได้... ขณะ

นั้นเมตตาเองก็ยังไม่รู้จัก คุณTam Bach รู้ว่ามีคนเวียดนามมา เข้าใจผิดคิดว่าเธอได้พบ

กับท่านอาจารย์ แต่จริงๆ แล้วเธอมาที่มูลนิธิ แต่ไม่พบท่านอาจารย์ แต่ได้รับหนังสือที่

ท่านอาจารย์บรรยายไปหลายเล่มค่ะ

....กราบขออภัยที่เขียนไปด้วยความเข้าใจผิดค่ะ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของ

ทุกๆ ท่านด้วยค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
nopwong
วันที่ 12 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Jans
วันที่ 12 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
siraya
วันที่ 12 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาพี่เมตตาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
napachant
วันที่ 12 ม.ค. 2558

ทุกๆ คนท่ีได้มาพบมาเจอในครั้งนี้...ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เพราะ...

ได้เคยฟังมาก่อน...เคยสะสมมาก่อน...เมื่อถึงกาลเวลาท่ีจะได้พบพระสัจธรรม

แม้อยู่ท่ีใดในโลก...ก็ไม่เป็นอุปสรรคท่ีจะได้ศึกษาและสะสมความเข้าใจต่อๆ ไป...

...เพราะบุญท่ีได้กระทำแล้วแต่ปางก่อน...

ขออนุโมทนาพี่เมตตาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
Boonyavee
วันที่ 13 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ