พอแล้ว---จากลา
 
พร้อมเสมอ
วันที่  3 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25862
อ่าน  1,313

ได้เห็น ได้ยิน. ได้กลิ่น. ลิ้มรส.  กระทบสัมผัส. คิดนึก. ในชีวิตนี้มาเพียงพอแล้ว. ไม่มีพันธะภาระอะไรให้กังวลใจอีกต่อไป ต้องการจากลาโลกนี้ไปอย่างสงบ . สามารถสละทุกอย่างได้. สุขภาพยังแข็งแรงปรกติ. ความคิดความรู้สึกเช่นนี้เป็นอย่างไร ขอกราบรบกวนท่านอาจารย์กรุณาวิเคราะห์  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

        ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

        
     ความรู้สึกว่าพอแล้ว ต้องการจากลาไปอย่างสงบ ก็เป็นเพียงความคิดที่ยังไม่ใช่ปัญญา เพราะยังไม่รู้แม้คำว่าอะไรที่พอ และพอจริงๆ คืออะไร เพราะสภาพธรรมที่ยังไม่พอคือกิเลสที่เป็นโลภะ   ขณะที่เพียงเห็น เห็นแล้วเกิดโลภะ ติดข้องโดยไม่รู้ตัว ขณะนั้นก็ไม่พอแล้ว  และแม้ในการดำเนินชีวิตประจำวันก็ไม่รู้จักคำว่าพอจริงๆ สำหรับผู้ที่เป็นปุถุชน  เพราะยังทำอะไรด้วยโลภะ ความติดข้องต้องการ  จะรับประทานอาหารก็ด้วยโลภะเข้าห้องน้ำก็ด้วยโลภะ  สมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า มีโลภะเป็นเพื่อนสอง คือ ติดตามไปตลอดเวลา  แต่ปุถุชนย่อมไม่รู้ว่ามีโลภะติดตามไป  แม้แต่การที่จะต้องการจากโลกนี้ไปก็ด้วยความต้องการที่เป็นโลภะ ที่ไม่อยากอยู่ นั่นก็เป็นโลภะที่แทรกละเอียด  และแม้จะกล่าวว่าสละทุกอย่างได้ แท้ที่จริงหากไม่มีปัญญาจริงๆ การสละวัตถุเป็นของง่าย แต่การสละกิเลสยากยิ่งกว่านับประมาณไม่ได้ โดยเฉพาะสละความเป็นเรา สละความยึดว่าเป็นเรา เป็นสัตว์ บุคคล ยากยิ่ง นอกเสียจากปัญญาเท่านั้นที่จะสละได้ ครับ

     ผู้มีปัญญา ย่อมเห็นเวลาที่มีค่าของชีวิตที่เหลืออยู่  ตราบใดที่ปัญญายังน้อย ก็ควรที่จะศึกษาพระธรรม อบรมปัญญา เพื่อที่จะละกิเลส เวลาจึงมีค่ากับผู้ที่เห็นคุณค่าของพระธรรม  และหมั่นศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญา และกุศลธรรม  ตราบเท่าชีวิตจะมีลมหายใจ  เพราะไม่รู้ว่าอนาคตจากโลกนี้ไป จะไปสู่ภพภูมิที่ได้ฟัง ศึกษาพระธรรมหรือไม่ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ดวงทิพย์
ดวงทิพย์
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ชอบคำตอบ อ.ผเดิมมากคะ
ขอบคุณคะ ขออนุโมทนาคะ
มีผู้ที่คิดแบบนึ้เยอะ มากคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

อยากจะพอแล้วแต่ตราบใดที่มีกามราคานุสัย.ยังไม่เรียกว่า..พอแล้ว..ขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เรือนแก้ว
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ปวีร์
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     จากการที่ได้ฟังพระธรรม ตามที่ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ ได้สนทนา ก็พอที่จะประมวลสาระสำคัญได้ว่า

     "ทุกคนตั้งแต่เกิดมา ได้อะไรจากโลกนี้ที่จะไปสู่ภพหน้า  ถ้าเป็นรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ไม่ได้ไปเลย  แต่ได้โลภะความติดข้องในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ได้โทสะ ได้อกุศลมากมายตลอดที่ไม่เข้าใจความจริงของสภาพธรรม เพราะฉะนั้น ถ้ามีปัจจัยที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรม  ประโยชน์สูงสุดคือ ฟังแล้วพิจารณา ไม่พิจารณาไม่ได้เพราะว่าพระธรรมละเอียดลึกซึ้งมาก  เมื่อพิจารณาแล้ว เป็นความเข้าใจของเรายิ่งขึ้น นั่นคือประโยชน์สูงสุดที่จะได้ไปจากโลกนี้  ไม่อย่างนั้นอะไร ๆ จากโลกนี้ไม่ได้ติดตามไปเลย ถ้าเป็นความเห็นผิด  ยิ่งแย่ ก็ได้ความเห็นผิดสืบต่อไป"

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่งขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ถ้าปัญญาเกิด  แม้ความคิดอย่างนั้นก็ไม่ใช่เราเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง  เกิดเพราะเหตุปัจจัยดับแล้วหมดแล้วค่ะ   

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
พร้อมเสมอ
วันที่ 3 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

ธรรมะไม่มีวันพอที่จะไตร่ตรอง ไม่เช่นนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคคงไม่แสดงพระธรรมยาวนานถึง 45 พรรษา ตลอดเวลาเช้า สาย บ่าย เย็น ทรงมีพระมหากรุณายิ่ง และก็มิได้หวังผลแต่อย่างไร 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
siraya
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
kullawat
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ประสาน
วันที่ 5 ธ.ค. 2557

มีเพียงพอแล้วคือพระอรหันต์ 
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
thilda
วันที่ 5 ธ.ค. 2557

ผู้ที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลต้องผ่านวิปัสสนาญาณทั้ง ๑๖ ญาณทุกท่าน
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
napachant
napachant
วันที่ 6 ธ.ค. 2557

แม้ว่า...จะยังดำรงชีวิตได้อีกร้อยปีในชาตินี้...ก็ไม่พอที่จะศึกษาอบรมปัญญาด้วยการฟังพระสัจธรรม....ขณะนี้ท่ียังไม่ตายควรอบรมการฟังด้วยดี เพื่อสะสมความเข้าใจและเป็นปัจจัยให้มีความเข้าใจขึ้นๆๆในชาติต่อๆไป...ซึ่งก็ไม่รู้อีกว่าจะได้ฟังในชาติไหน...เพราะฉนั้นควรมีชีวิตอยู่เพื่อความเข้าใจความจริงว่าทุกอย่างเป็นธรรม"ไม่ใช่เรา"...

อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ