ขออนุญาตสอบถาม เรื่อง ปาราชิก ครับ
 
ปฐมพร
วันที่  4 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25867
อ่าน  1,015

มีพระสงฆ์รูปหนึ่ง ได้ไปชื้อของในร้าน  ท่านได้ไปจับสินค้าที่ต้องการ ไปสอบถามราคาแล้ว เดินไปหาเจ้าของร้าน โดยสินค้าอยู่ที่ มือ ระหว่างเดินไปหา เกิดความคิดจะขโมย  ทันทีคิดผิด ท่านได้หยุดเดินทันที แล้วเอาของไปคืนทีเดิม ท่านมีโทษถึงปาราชิกไหมครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     ปาราชิก คือ ประเภทของโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทประเภทครุอาบัติอาบัติหนักที่สุด ที่เรียกว่าอาบัติปาราชิก พระภิกษุต้องอาบัติปาราชิกสี่  ข้อใดข้อหนึ่งแม้จะไม่กล่าวลาสิกขาบท ก็ถือว่าขาดจากความเป็นพระภิกษุทันที เมื่อความผิดสำเร็จ

     ปาราชิก มี 4 ข้อ อยู่ใน ศีล 227 ได้แก่

1. เสพเมถุน แม้กับสัตว์เดรัจฉานตัวเมีย (ร่วมสังวาสกับคนหรือสัตว์)
2. ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน จากบ้านก็ดี จากป่าก็ดี (ขโมย)
3. พรากกายมนุษย์จากชีวิต (ฆ่าคน) หรือแสวงหาศาสตรา  อันจะนำไปสู่ความตายแก่ร่างกายมนุษย์
4. กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันเป็นความเห็นอย่างประเสริฐ อย่างสามารถ  น้อมเข้าในตัวว่า ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ (ไม่รู้จริง แต่โอ้อวดความสามารถของตัวเอง)
     ซึ่งจากที่ยกเหตุการณ์มานั้น  เมื่อเกิดจิตลักขโมย  ก็หยุดเดิน และมีเจตนาคืนของอย่างนี้ก็ไม่ต้องอาบัติปาราชิก ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
คิดจะขโมย แต่ไม่ได้กระทำการขโมย  กับ  คิดที่จะขโมย แล้วทำการขโมยด้วยก็มีความแตกต่างกัน  เพราะฉะนั้นจึงสำคัญที่เจตนาในขณะนั้นจริงๆ  ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 ธ.ค. 2557

ตอนแรกยังไม่คิด  แต่ตอนหลังคิดจะขโมยแล้วเปลี่ยนใจ แค่ความคิดยังไม่เป็นอาบัติค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ