พระเจ้าอโศกทรงเลื่อมใสนิโครธสามเณร [มหาวิภังค์]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  20 พ.ย. 2557
หมายเลข  25801
อ่าน  937

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 83

[พระเจ้าอโศกทรงเลื่อมใสนิโครธสามเณร]

     ครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้ว พระราชาได้ทรงพระรำพึง ดังนี้ว่า ชนแม้ทั้งหมดนี้ มีจิตฟุ้งซ่าน มีส่วนเปรียบเหมือนมฤคที่วิ่งพล่านไป, ส่วนทารกคนนี้ ไม่มีจิตฟุ้งซ่าน, การมองดู การเหลียวดู การคู้แขน และการเหยียดแขนของเขางามยิ่งนัก, ภายในของทารกคนนี้ น่าจักมีโลกุตรธรรมแน่นอน

     ดังนี้ พร้อมกับการทอดพระเนตรเห็นของพระราชานั่นเอง พระหฤทัยก็เลื่อมใสในสามเณร, ความรักก็ได้ตั้งขึ้น. ถามว่า เพราะเหตุไร ? แก้ว่าเพราะได้ยินว่า แม้ในกาลก่อน ในเวลาทำบุญ นิโครธสามเณรนี้ได้เป็นพ่อค้าผู้เป็นพี่ชายใหญ่ของพระราชา. สมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ว่า  ความรักนั้นย่อมเกิดเพราะเหตุ ๒ อย่างคือ เพราะการอยู่ร่วมกันในภพก่อน ๑  เพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบัน ๑  เหมือนอุบลและปทุมเป็นต้นที่เหลือเมื่อเกิดในน้ำ ย่อมเกิดได้เพราะอาศัยเหตุ ประการคือ น้ำ และ เปือกตม ฉะนั้น.เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ