สิ่งที่มีจริง เป็นธาตุทั้งหมด
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  5 พ.ย. 2557
หมายเลข  25732
อ่าน  861

      เมื่อสิ่งนั้นมีจริงจึงเป็น ธาตุ   ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุ   ทุกคำเป็นคำจริง  แต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป  ธาตุมีแล้ว   เกิดแล้วดับ   มีลักษณะหลากหลาย  แต่ละอย่างมีลักษณะของตน ๆ ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นๆ ของธาตุได้    จะบังคับบัญชาก็ไม่ได้  ทั้งหมดเป็นธาตุ  กำลังปรากฏ  ไม่ใช่ของใคร   เกิดขึ้นได้เพราะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้ ธาตุ นั้นๆ เกิดขึ้น  แล้วก็ดับไป เช่น  เห็น เป็นธาตุที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มีหลายปัจจัยมาก  ถ้าไม่มีกรรมเป็นปัจจัย  เห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้  ถ้าไม่มีเจตสิกซึ่งเป็นธาตุที่หลากหลาย ๗ ประเภทเช่น  ผัสสะ  เวทนา.. เป็นต้น  เกิดพร้อมเห็น  เห็นก็เกิดไม่ได้    เห็นจะเป็น ได้ยิน ก็ไม่ได้  เห็นก็มีลักษณะเกิดขึ้น เพียงเห็น สิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้น  จะเห็นเสียงไม่ได้  เห็นเป็นธาตุ  ได้ยินเป็นธาตุ  เสียงเป็นธาตุ  คิดเป็นธาตุ... สิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเป็นธาตุทั้งหมด  เช้านี้ตื่นขึ้นมาจนถึงขณะนี้ มีแต่ธาตุที่เกิดดับสืบต่อ นับไม่ถ้วน ตั้งแต่อดีตเมื่อวาน เดือน ปี ชาติที่แล้ว อดีตอนันตชาติ ที่ผ่านมา  เป็นธาตุทั้งหมด  วันๆ มีแต่ธาตุต่างๆ หลากหลาย เกิดดับสืบต่อ นับไม่ถ้วน  นานาธาตุ แต่ละขณะไม่ใช่เรา

     ฟังเพื่อรู้ว่า ขณะนี้มีสิ่งที่มีจริง ลึกซึ้งมาก แต่ไม่เคยรู้เลย  จึงต้องฟังบ่อยๆ เพื่อเข้าใจถูกสิ่งที่กำลังมี ทุกอย่างต้องเดี๋ยวนี้ ในขณะที่กำลังปรากฏ หลากหลาย  แต่ละหนึ่งทันทีที่ปรากฏ แล้วดับไปก็ไม่สามารถรู้ได้  จึงเข้าใจถึงพระมหากรุณาคุณที่ให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ต่างหากที่กำลังปรากฏ  สภาพธรรมมี แต่ไม่เข้าใจ  ฟังจนกว่าจะเริ่มเข้าใจความเป็น นานาธาตุ 

     ...     กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ อย่างยิ่งค่ะ...  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 5 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 5 พ.ย. 2557

"ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุ เมื่อเป็นสิ่งที่มีจริง ๆ"
กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง ครับ
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาพี่เมตตา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 5 พ.ย. 2557

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
papon
papon
วันที่ 5 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 6 พ.ย. 2557

ฟังบ่อยๆ ระลึกถึงสิ่งที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆ เนืองๆ พิจารณาบ่อยๆ เนือง สติเกิดระลึกได้ เป็นอุปนิสัย ซึมเข้าในจิต เป็นจีรกาลภาวนา กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ประสาน
วันที่ 6 พ.ย. 2557

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
siraya
วันที่ 6 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
peem
วันที่ 6 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 6 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
สิริพรรณ
วันที่ 18 ก.ค. 2558

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

กราบบูชาพระคุณท่านอ.สุจินต์ที่เคารพยิ่ง

ศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพขั้นการฟัง อ่าน สนทนา จนกว่าจะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรม รู้ทั่ว เป็นหนทางเดียวที่ละคลายความติดข้องยึดถือความเป็นธาตุที่เกิดดับที่เห็นผิดมานานแสนนาน

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนากุศลจิตพี่เมตตา ท่านวิทยากร และผู้ร่วมสนทนาทุกท่านค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ