กำหนดนามรูปโดยจตุธาตุววัฏฐาน [วิสุทธิมรรค]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  11 พ.ค. 2553
หมายเลข  16139
อ่าน  2,373

วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอนจบ - หน้าที่ 3
 ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ 
[วิปัสสนาวิธีแห่งวิปัสสนายานิกะ]  
[กำหนดนามรูปโดยจตุธาตุววัฏฐาน]      
     ส่วนพระโยคาวจรผู้ที่เป็นวิปัสสนายานิกะล้วน  หรือผู้ที่เป็น  สมถยานิกะ  (ตามที่กล่าวแล้ว)  นี่เองก็ตาม  กำหนดจับธาตุ ๔  อย่าง  สังเขปหรืออย่างพิสดาร  โดยธาตุปริคหมุข (ทางกำหนดธาตุ) นั้นๆ   ที่กล่าวแล้วในจตุธาตุววัฏฐานมุขใดมุขหนึ่ง  (ครั้นกำหนดจับได้แล้ว)  ลำดับนั้น  ในธาตุทั้งหลายอันปรากฏชัดโดยรส (คือสภาวะที่พึงรู้แจ้ง)  และลักษณะของตนตามเป็นจริงแล้ว  (จะว่า) ในผมซึ่งมีกรรมเป็น  สมุฏฐานก่อน   รูป ๑๐ (ในผมนั้น) โดยบังคับแห่งกายทสกะ  (กลุ่ม  รูป ๑๐  ทั้งกาย)  ดังนี้คือ  ธาตุ ๔  สี  กลิ่น  รส  โอชา  ชีวิต  กายประสาท  รูป ๑๐  โดยบังคับแห่งภาวทสกะ (กลุ่มรูป ๑๐  ทั้งภาวะ  คือเพศ) ฯลฯ


Tag  กำหนด นามรูป
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ