กำหนดนามรูปโดยจตุธาตุววัฏฐาน [วิสุทธิมรรค]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  11 พ.ค. 2553
หมายเลข  16139
อ่าน  2,607

วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอนจบ - หน้าที่ 3
ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ
[วิปัสสนาวิธีแห่งวิปัสสนายานิกะ]
[กำหนดนามรูปโดยจตุธาตุววัฏฐาน]
ส่วนพระโยคาวจรผู้ที่เป็นวิปัสสนายานิกะล้วน หรือผู้ที่เป็น สมถยานิกะ (ตามที่กล่าวแล้ว) นี่เองก็ตาม กำหนดจับธาตุ ๔ อย่าง สังเขปหรืออย่างพิสดาร โดยธาตุปริคหมุข (ทางกำหนดธาตุ) นั้นๆ ที่กล่าวแล้วในจตุธาตุววัฏฐานมุขใดมุขหนึ่ง (ครั้นกำหนดจับได้แล้ว) ลำดับนั้น ในธาตุทั้งหลายอันปรากฏชัดโดยรส (คือสภาวะที่พึงรู้แจ้ง) และลักษณะของตนตามเป็นจริงแล้ว (จะว่า) ในผมซึ่งมีกรรมเป็น สมุฏฐานก่อน รูป ๑๐ (ในผมนั้น) โดยบังคับแห่งกายทสกะ (กลุ่ม รูป ๑๐ ทั้งกาย) ดังนี้คือ ธาตุ ๔ สี กลิ่น รส โอชา ชีวิต กายประสาท รูป ๑๐ โดยบังคับแห่งภาวทสกะ (กลุ่มรูป ๑๐ ทั้งภาวะ คือเพศ) ฯลฯ


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ