ความเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนของท่านพระสารีบุตร [มิลินทปัญหา]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  11 พ.ค. 2553
หมายเลข  16140
อ่าน  2,990

ปัญหาที่ ๘

     พระเจ้ามิลินท์ ตรัสถามว่า ดูก่อนพระนาคเสน ผู้ปฏิบัติต้องถือองค์ ๔ แห่งโคนั้นเป็นไฉน พระนาคเสนทูลตอบว่า ขอถวายพระพร ธรรมดาโค

     ๑. ย่อมไม่ทิ้งที่อยู่ของตน

     ๒. เป็นสัตว์สำหรับบรรทุกภาระ

     ๓. สูดดมก่อนแล้วจึงดื่มน้ำ

     ๔. ย่อมเดินตามทางที่เขาต้อนไป

     ขอถวายพระพร ผู้ปฏิบัติต้องทำตนให้ทรงคุณสมบัติเช่นเดียวกับโคนี้แล คือ

     ๑. ไม่ละโอกาสของตน พยายามพิจารณาร่างกาย ตามลักษณะแห่งพระไตรลักษณะ

     ๒. ต้องมีพรหมจรรย์อันถือไว้ และประพฤติพรหมจรรย์ ไปจนตลอดชีวิตง่ายก็ตามยากก็ตาม

     ๓. ต้องสูดดมตามพอใจ ตามความเลื่อมใส รับคำสั่งสอนของอุปัชฌาย์อาจารย์

     ๔. ต้องฟังโอวาทานุสาสนี ของท่านผู้รู้ทั้งหลายแล้ว  และประพฤติตาม ดังข้อความที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่า "ผู้พร่ำสอนเรา แม้จะมีอายุเพียง ๗ ปี เราก็ยินดีรับไว้เหนือเกล้าเพื่อตั้งไว้ในตำแหน่งอาจารย์"พระเจ้ามิลินท์ตรัสว่า ชอบแล้ว


Tag  ถ่อมตน สารีบุตร อ่อนน้อม
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 1 ต.ค. 2555

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 16 มี.ค. 2556

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ