ในยุคนี้ ไม่ใช่กาละสมบัติที่จะเจริญสมถภาวนาจนถึงขั้นฌานจิต
 
medulla
วันที่  29 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2553
อ่าน  3,196

ในยุคนี้  ไม่ใช่กาละสมบัติที่จะเจริญสมถภาวนาจนถึงขั้นฌานจิต  เพราะอะไรคะ แล้วผู้ที่ฝึกนั่งฌานกัน หลายๆสำนัก  บ้างก็ใช้กำลังฌานไปปลุกเสกวัตถุต่างๆ   บ้างก็บอกว่านั่งฌานไปดูนรก ไปดูสวรรค์  ถ้าในสมัยนี้ไม่ใช่กาละที่จะเจริญถึงขั้นฌานจิตที่ประกอบด้วยกุศล แสดงว่า ในสมัยนี้ส่วนใหญ่  เป็นฌานที่ประกอบด้วยอกุศลใช่หรือไม่ หรือว่าแทบไม่ได้ฌานจิตเลย เป็นเพียงอาการความรู้สึกเหมือนขั้นฌาน
  


Tag  กาลสมบัติ ณานจิต สมถภาวนา

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

       จุดประสงค์ของการเจริญสมถภาวนา   เพื่อจิตสงบจากอกุศลจนจิตแนบแน่นอยู่อารมณ์เดียวเป็นกุศลฌานขั้นต่างๆ   เมื่อใกล้ตายฌานไม่เสื่อมย่อมเข้าถึงพรหมโลก  ในสมัยครั้งพุทธกาล  ผู้ที่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลพร้อมด้วยฌาน   มีจำนวนน้อยกว่าผู้ที่บรรลุโดยไม่มีฌาน   เพราะการบรรลุฌานเป็นเรื่องที่ยากมาก   แม้ในยุคสมัยครั้งพุทธกาลยังยาก    สมัยนี้ไม่ต้องพูดถึง      ขั้นต้นถ้าหากขาดปัญญารู้หนทางในการบำเพ็ญฌานให้เกิดขึ้น     หรือยังมีความติดข้องในกามคุณอยู่     ยังเป็นผู้ทุศีล    มีศีลไม่บริสุทธิ์     มีความกังวลในเรื่องต่างๆยังอยู่ที่ในเมืองที่มีเสียงรบกวน   เป็นต้น ไม่อาจเจริญกุศลฌานให้เกิดขึ้นได้    ไม่ต้องกล่าวถึงผู้ที่ทำเพื่อปลุกเสกวัตถุ  หรือเพื่อไปดูนรกสวรรค์  เพราะไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้  แม้ความเข้าใจเรื่องการเจริญสมถภาวนาอย่างถูกต้องก็ไม่มี   แล้วจะถึงกุศลฌานได้อย่างไรเป็นเพียงอกุศลฌานเท่านั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
medulla
วันที่ 29 ธ.ค. 2549
ขอบพระคุณมากค่ะ  ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

ยุคนี้ เป็นยุคที่เลย กึ่ง พุทธกาลมา 50 ปี แล้วครับ  คนส่วนใหญ่ มีปัญญาน้อย และไม่สนใจพระธรรม      กุศลจิต และอกุศลจิต  ในชีวิตประจำวัน ยังแยกไม่ได้   เรื่องของกุศลฌานจึงไม่ต้องกล่าวถึง

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 29 ธ.ค. 2549
สาธุ ... ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

ฌานจิตเกิดยาก   เสื่อมง่าย    เช่น  พระเทวทัต   แค่มีจิตคิดอยากจะเป็นใหญ่ ฌานจิตก็เสื่อม   เพราะฉะนั้น  ฌานจิตไม่ได้ดับกิเลส    ต้องเป็นวิปัสสนาญาณเท่านั้นที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุทเฉท   ถ้าเป็นอกุศลฌานยิ่งเสียเวลา   ภพชาติยิ่งยาวออกไปอีก   ถ้าปฏิบัติผิด   ไม่ปฏิบัติเลยดีกว่า

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Guest
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

ฌาน ที่เป็นอกุศลก็มีครับ  ไม่ควรเจริญ และขณะที่ปฏิบัติก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นอกุศลฌาน

ข้อความบางตอนจาก   ... โคปกโมคคัลลานสูตร   

เชิญคลิกอ่าน.....อกุศลฌาน [โคปกโมคคัลลานสูตร]

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 4 มิ.ย. 2554

คห ๓...

"...กุศลจิตและอกุศลจิตในชีวิตประจำวัน  ยังแยกไม่ได้  

เรื่องของกุศลฌานจึงไม่ต้องกล่าวถึง"

ตรงประเด็นค่ะ ขออนุโมทนา 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ