รู้ทั่วคืออย่างไร
 
pornnapa
วันที่  28 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2551
อ่าน  2,546

ขยายความว่ารู้ทั่วคืออย่างไรด้วยค่ะ


Tag  ปัญญา อรรถ รู้ทั่ว
  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

คำอธิบายความหมายปัญญา ด้วยอรรถว่า ย่อมรู้ทั่ว เชิญคลิกอ่านได้ที่...

ปัญญา ด้วยอรรถว่า ย่อมรู้ทั่ว

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

ทุกทวาร  คือ  ทวารทั้ง 6  ได้แก่   ตา  หู  จมูก   ลิ้น  กาย  ใจ  ไม่เลือก หรือ เจาะจงอารมณ์ คือ สติปัฏฐานระลึกรู้ได้  ทั้ง  นามธรรม  และ  รูปธรรม

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pornnapa
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

รู้ทั่วต้องเป็นขั้นสติปัฏฐาน ทั้ง ๖ ทาง  ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

อนุโมทนาทุกท่านที่ตอบค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Guest
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ปุถุชนคนหนึ่ง
วันที่ 3 ม.ค. 2550

สำหรับพรหมปุถุชนที่มีเพียงจักขุปสาทและโสตปสาทนั้น  การเจริญสติปัฏฐานของ ท่านจะรู้ทั่วทั้ง ๖ ทวารได้อย่างไรค่ะ  เมื่อไม่มีฆานปสาท  ชิวหาปสาทและกายปสาท

 
  ความคิดเห็น 7  
 
study
วันที่ 3 ม.ค. 2550

พระพรหมท่านย่อมรู้ตามฐานะที่รู้ได้ตามภูมิ   คือ   รู้ทั่วเท่าที่ปรากฏ แต่ชาติก่อนๆ ท่านก็รู้ทั่วทวารทั้ง ๖ เช่นกัน ไม่ใช่เพียงชาติเดียวเท่านั้น

 
  ความคิดเห็น 8  
 
papon
papon
วันที่ 29 ก.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ