การมัวเมาในการศึกษามีลักษณะอย่างไร
 
กระดาษ
วันที่  27 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2542
อ่าน  2,415

การมัวเมาที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้มีหลายอย่าง  ผมอยากทราบรายละเอียดเรื่องการมัวเมาในการศึกษาว่ามีลักษณะอย่างไร 


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 27 ธ.ค. 2549

โปรดอ่านข้อความโดยตรงจากพระไตรปิฎก

เชิญคลิกอ่าน ...

ความมัวเมาในการศึกษา [วิภังค์]

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 27 ธ.ค. 2549

การศึกษาแบบมัวเมาสำคัญตนว่า  มีความรู้ความสามารถ   เก่งกว่าคนอื่น  การศึกษาแบบนี้เปรียบเหมือนการจับงูพิษที่หาง   มีโทษมาก

 
  ความคิดเห็น 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 27 ธ.ค. 2549

บางครั้งเราก็ชอบเรื่องชื่อแต่ลืมจุดประสงค์คือการขัดเกลากิเลสและอบรมสติปัฏฐาน โลภะหลอกเราประจำ โดยไม่รู้ตัว

 
  ความคิดเห็น 4  
 
devout
วันที่ 28 ธ.ค. 2549
ความมัวเมาในการศึกษา  เป็นการข่มบุคคลอื่นด้วยความรู้
 
  ความคิดเห็น 5  
 
somjad
วันที่ 28 ธ.ค. 2549

การมัวเมาในการศึกษา ในที่นี่ หมายถึง การศึกษาทางธรรม หรือว่าทางโลก หรือว่าทั้งสองอย่าง

ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
study
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

การมัวเมาในการศึกษา ในที่นี่รวมหมายถึงการศึกษาทางธรรม และทางโลก  เพราะเป็นที่ตั้งของมานะ การถือตัว การสำคัญตน

 
  ความคิดเห็น 7  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
Komsan
วันที่ 3 ม.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
pornpaon
วันที่ 6 ม.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ 

เลยได้เห็นตัวตนของตัวเองเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเรื่องว่า  มีหลายเวลาที่ดิฉันเป็นผู้มัวเมา ในการศึกษา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ