Print 
การมัวเมาในการศึกษามีลักษณะอย่างไร
 
กระดาษ
วันที่  27 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2542
อ่าน  2,049

การมัวเมาที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้มีหลายอย่าง 

ผมอยากทราบรายละเอียดเรื่องการมัวเมาในการศึกษาว่ามีลักษณะอย่างไร 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 27 ธ.ค. 2549

โปรดอ่านข้อความโดยตรงจากพระไตรปิฎก

เชิญคลิกอ่าน...ความมัวเมาในการศึกษา [วิภังค์]

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 27 ธ.ค. 2549

การศึกษาแบบมัวเมาสำคัญตนว่า   มีความรู้ความสามารถ   เก่งกว่าคนอื่น   การศึกษาแบบนี้เปรียบเหมือนการจับงูพิษที่หาง   มีโทษมาก

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Guest
วันที่ 27 ธ.ค. 2549

     บางครั้งเราก็ชอบเรื่องชื่อแต่ลืมจุดประสงค์คือการขัดเกลากิเลสและอบรมสติปัฏฐาน

โลภะหลอกเราประจำ โดยไม่รู้ตัว

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
devout
วันที่ 28 ธ.ค. 2549
ความมัวเมาในการศึกษา  เป็นการข่มบุคคลอื่นด้วยความรู้
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
somjad
วันที่ 28 ธ.ค. 2549

การมัวเมาในการศึกษา ในที่นี่ หมายถึง การศึกษาทางธรรม

หรือว่าทางโลก หรือว่าทั้งสองอย่าง

ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
study
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

การมัวเมาในการศึกษา ในที่นี่รวมหมายถึงการศึกษาทางธรรม และทางโลก 

เพราะเป็นที่ตั้งของมานะ การถือตัว การสำคัญตน

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 29 ธ.ค. 2549

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Komsan
วันที่ 3 ม.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
pornpaon
วันที่ 6 ม.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ 

เลยได้เห็นตัวตนของตัวเองเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเรื่องว่า  มีหลายเวลาที่ดิฉันเป็นผู้มัวเมา

ในการศึกษา
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ