Print 
กุศลทำให้เกิดอกุศล .. ไปทำสังฆทาน
 
korn
วันที่  26 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2538
อ่าน  2,499

         ในวันหนึ่ง  ดิฉันได้ไปทำสังฆทานที่วัดซึ่งมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง   และได้จัดเตรียมของที่จะถวายอย่างดีเป็นของที่บางครั้งดิฉันเองยังไม่กล้าใช้เนื่องจากมีราคาสูง    เมื่อได้ไปถึงวัดแล้ว ได้ขอนิมนต์พระรูปหนึ่งมาเป็นตัวแทนสงฆ์ ท่านได้กล่าวว่าให้ทำเร็ว ๆเข้า รีบ ๆ หน่อยและเร่งให้กล่าวคำถวายสังฆทาน ด้วยวาจาที่ไม่เป็นปิยวาจานัก   และได้ให้พรอย่างเร่งรีบ จากนั้น ดิฉันได้กล่าวถามว่า  เหตุใดจึงไม่ให้กล่าวคำอาราธนาศีลก่อน    ท่านได้กล่าวว่าก็เห็นว่าดิฉันกล่าวคำถวายสังฆทานเลย    เลยไม่ได้อาราธานาศีล    จึงไม่ได้ทักท้วง     จากนั้น      ท่านยังแสดงกริยาเร่งรีบและวาจาฟังแล้วไม่เป็นปิยวาจาต่อไป   ดิฉันทราบว่า การที่ท่านเร่งรีบและหงุดหงิดเป็นเรื่องของท่าน   หากใจของดิฉันเป็นกุศล   แต่ใจของดิฉันไม่เป็นกุศลเลย  จึงเป็นกุศลที่ทำให้เกิดอกุศล และดิฉันมีกุศลเพียงเล็กน้อยในการทำสังฆทานคราวนี้      แต่เกิดอกุศลมากจากกิริยาของท่านที่คล้ายไม่ต้องการให้ดิฉันทำสังฆทาน     และจากวาจาที่ไม่เป็นปิยวาจาของท่านจากนั้นเมื่อเกิดอกุศล  จึงคิดไปหาทางทำให้เกิดกุศลต่อไป

        การทำให้เกิดกุศลจึงเป็นเรื่องยากและดิฉันต้องฝึกอบรมต่อไป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 26 ธ.ค. 2549

     สภาพของนามธรรมคือจิตเจตสิกเกิดดับสลับกันอย่างรวดเร็วมาก  แม้การให้ทาน

แต่ละครั้งที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ    จิตที่เป็นกุศลก็น้อยกว่าอกุศล      ไม่ต้องพูดถึงเมื่อมี

อุปสรรค  ถ้าสังเกตสภาพจิตที่เป็นไปในวันหนึ่งๆ จะเห็นความจริงเช่นนั้นคือ เต็มไป

ด้วยอกุศลมากมาย สภาพของกุศลจะเกิดขึ้นสลับเพียงเล็กน้อยเท่านั้น    ฉะนั้นควร

เจริญกุศลทุกๆ ประการ  โดยเฉพาะกุศลขั้นภาวนา  การฟังพระธรรม   การศึกษาพระ

ธรรมให้เข้าใจ    การอบรมเจริญสติปัฏฐานเพื่อการรู้สิ่งทีกำลังปรากฏตามความเป็น

จริง  เพื่อการดับอกุศลทั้งหมด   เพื่อไม่ต้องกลับมาหงุดหงิดอีกต่อไป

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 26 ธ.ค. 2549

จิตเป็นอกุศลก็รู้ว่า  จิตเป็นอกุศล  ประเสริฐกว่าจิตเป็นกุศล  ก็ไม่รู้ว่าจิตเป็นกุศล

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Guest
วันที่ 26 ธ.ค. 2549

การทำสังฆทานเป็นเรื่องยาก  เพราะต้องมีปัญญา และเข้าใจธัมมะ จึงจะเข้าใจคำว่าสงฆ์  และความยำเกรงในสงฆ์ ขอยกต้วอย่าง ในพระไตรปิฎก  2  เรื่องครับ  

                ข้อความบางตอนจาก.. ทักขิณาวิภังคสูตร

      ข้อความบางตอนจาก.. ทุติยอุคคสูตร

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
korn
วันที่ 27 ธ.ค. 2549

ในขณะที่ตั้งใจจะถวายสังฆทานนั้น ได้ตั้งใจที่จะถวายแด่สงฆ์ ให้เป็นของสงฆ์    และระลึกถึงพระอริยสงฆ์  แต่เมื่อพบกับท่านผู้มาเป็นตัวแทนสงฆ์แล้ว ต้องยอมรับว่าทำใจรำลึกยากมาก  แม้จะคิดว่าของนี้เราถวายเป็นของสงฆ์  ไม่ได้ถวายแด่ท่าน  แต่โทสะก็เกิดขึ้นมาก่อนที่จะเกิดกุศลแล้ว แม้จะกลับมาและรำลึกว่าของนี้เราถวายแด่สงฆ์  ระลึกถึงคุณของพระเถระ   แต่โทสะก็ยังนำมาก่อนจนรำลึกไม่ได้    ทั้งที่ตั้งใจจะถวายให้เป็นสังฆทานแด่สงฆ์   ไม่ได้ให้วัดหรือให้พระรูปใดรูปหนึ่ง             สุดท้าย ดิฉันจึงได้ไปสมทบทุนก่อสร้างอาคารแทน     ซึ่งในขณะนั้นได้คิดว่าอาคารนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วจักตกเป็นของสงฆ์

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Guest
วันที่ 27 ธ.ค. 2549

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
devout
วันที่ 28 ธ.ค. 2549

บุญ คือ  สภาพจิตที่ดีงาม  เกิดได้ทุกขณะไม่จำกัดเวลาและสถานที่

....ทำบุญเพื่อหวังผล  หรือ เพื่อขัดเกลากิเลส ?

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
korn
วันที่ 1 ม.ค. 2550
สิ่งที่ยกให้เห็น  เป็นการแสดงตัวอย่างว่า  แม้จะตั้งใจไปดีแล้ว   แต่มีเหตุเพียงเล็กน้อยก็ยังเกิดอกุศลขึ้น กลายเป็นเหตุให้รำลึกมากกว่ากุศลที่ตั้งใจกระทำไปได้   พิธีกรรมไม่ใช่เรื่องสำคัญ  แต่เหตุเกิดจากการที่ดิฉันเห็นว่าท่านรีบร้อนมาก    โทสะซึ่งเป็นสภาวะที่เศร้าหมองจึงเกิดขึ้น   ไม่ว่าจะเป็นการโกรธว่า    เหตุใดจึงรีบเร่งหรือรู้สึกเศร้าหมองที่คิด   (โดยจิตของดิฉันคิดเอาเองไม่ใช่ความจริง   แต่สั่งให้หยุดคิดไม่ได้)  ว่าท่านไม่อนุโมทนาเนื่องจากเห็นว่าเป็นสังฆทาน   มิใช่ทานที่จะให้ท่าน   แม้ตั้งใจจะไปทำกุศลแต่ก็เกิดอกุศลขึ้นได้จิตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครบังคับบัญชาได้    จะสั่งไม่ให้โลภก็ไม่ได้   จะไปสั่งไม่ให้โกรธก็ไม่ได้   การตั้งใจเจริญกุศลจึงเป็นเรื่องที่ยาก   เพราะสั่งจิตไม่ให้เป็นอกุศลไม่ได้      เมื่อทราบว่าปุถุชนมีอกุศลได้โดยง่าย     และไม่อาจบังคับบัญชาจิตได้สั่งไม่ให้โกรธไม่ได้ สั่งไม่ให้เศร้าก็ไม่ได้        จึงต้องพยายามทำจิตให้มีเมตตามากขึ้นเนื่องจากเมตตาเป็นข้าศึกโดยตรงต่อโทสะ   และตั้งใจศึกษาต่อไป     เพื่อให้ละคลายความโกรธ           สรุปแล้ว    จะเห็นได้ ว่า แม้ตั้งใจจะทำกุศล แต่จิตก็บังคับบัญชาไม่ได้ อกุศลจึงเกิดขึ้นทั้งที่ตั้งใจจะทำกุศล
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
คุณ
วันที่ 8 ก.ย. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ