เด็กลอกการบ้าน จ้างผู้อื่นทำการบ้าน จ้างผู้อื่นทำผลงานวิชาการ ฯลฯ
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่  22 ส.ค. 2557
หมายเลข  25367
อ่าน  744

เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของความไม่ซื่อตรง ถ้ากระทำจะเข้าข่ายล่วงศีล หรือ อกุศลกรรมบถข้อหนึ่งข้อใดหรือไม่ ทั้งผู้จ้างและผู้รับจ้าง (หรือทั้งผู้ลอกและผู้ให้ลอก) อาชีพรับจ้างในลักษณะนี้ จัดอยู่ในอาชีพที่ไม่ควรทำหรือไม่ครับ

คำถามนี้สืบเนื่องมาจากกระทู้... การล่วงศีล ๕ และ อกุศลกรรมบถ ๑๐ นำไปสู่อบายภูมิ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 22 ส.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ก่อนอื่นก็ต้องกลับมาที่สภาพธรรมเสมอ คือ ขณะที่ให้ผู้อื่นทำให้ จ้างผู้อื่น ขณะนั้นด้วยจิตอะไร และผู้รับจ้างทำให้คนอื่นด้วยจิตอะไร  โดยมากก็คือ อกุศลจิตที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้น ผู้ที่ลอกการบ้าน ขณะนั้น ก็ทำด้วยเจตนาไม่ดี แต่จะถึงกรรมบถ หรือไม่นั้น  ก็ต้องพิจารณาความละเอียดลงไปอีกว่า  ลอกการบ้าน  มีเจตนาที่เอามาเป็นของตน โดยที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตให้ลอก อย่างนี้ก็มีกำลัง  และแม้อนุญาตให้ลอก ขณะนั้นก็เจตนาไม่ดีแล้ว  ในขณะนั้น    ก็ไม่ตรงด้วยอกุศลจิต  แต่ไม่ถึงกรรมบถ  ในข้ออทินนาทาน   แต่ที่น่าพิจารณา คือ ต้องการให้ครู หรือ ประกาศว่าเป็นผลงานของตน ก็เป็นข้อมุสาวาทได้  เพราะลอกการบ้านเพื่อน อันเป็นผลงานตนเอง นี่ก็ไม่ตรงตามความเป็นจริง ครับ    เช่นเดียวกับการทำผลงานวิชาการ  ที่ให้ผู้อื่นทำให้   ก็เป็นการโกหก ว่าเหมือนตัวเองทำ ก็ผิดข้อมุสาวาท ครับ   ส่วนผู้ที่รับจ้าง ก็เป็นอาชีพที่ไม่ควรประกอบ เพราะเป็นการส่งเสริมการหลอกลวงให้ผู้อื่นทำการหลอกลวงผู้อื่น ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 ส.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ไม่พ้นไปจากอกุศลจิตซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปมากทีเดียวในชีวิตประจำวัน แสดงถึงความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมที่เป็นอนัตตาจริงๆ  เป็นไปตามการสะสมของแต่ละบุคคล  ถ้าเป็นผู้ตรงก็จะไม่กระทำในสิ่งที่ผิด แม้จะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม ถ้าเป็นปัญหา หรือ วิชาต่างๆ   ที่เป็นกิจหน้าที่ที่ตนเอง  จะต้องมีการการกระทำ  ก็จะต้องมีการศึกษา  ค้นคว้า  สอบถามจากท่านผู้รู้ เป็นต้น  ก็จะสามารถป้องกันการกระทำในสิ่งที่ผิดในเรื่องดังกล่าวได้  และที่สำคัญ  ถ้ายังละเลยเรื่องเล็กน้อยๆ ทำผิดเล็กๆ น้อยๆ คงไม่เป็นไร ก็จะนำไปสู่การกระทำในสิ่งที่ผิด ที่ใหญ่กว่านี้ได้และเป็นโทษกับตนเองโดยส่วนเดียว ครับ 

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 ส.ค. 2557

ลอกการบ้านเพื่อน เป็นการทุจริต ไม่ตรงต่อตัวเอง ไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ