พระที่มีวิชาโหราศาสตร์ติดตัวมา ดูหมอผิดวินัยหรือไม่
 
เจริญในธรรม
วันที่  29 พ.ค. 2557
หมายเลข  24914
อ่าน  4,028

ดูใช้หลักวิชาโหราศาสตร์ใช้วันเดือนปีเกิดหรือดูไพ่ยิปซี


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 29 พ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   พระภิกษุเป็นเพศที่สละทุกอย่างดั่งเช่นคฤหัสถ์และประพฤติขัดเกลายิ่งเพื่อดับกิเลสโดยส่วนเดียว เพราะฉะนั้น การดูหมอ ย่อมไม่สมควรโดยประการทั้งปวงกับเพศบรรพชิต พระภิกษุ และ ทำให้ท่านต้องอาบัติได้ ครับ

   พระภิกษุที่ท่านมีพฤติกรรมอย่างนั้น  เป็นผู้มีความประพฤติที่เสียหาย  เป็นผู้มีการเลี้ยงชีพในทางที่ผิด  เป็นผู้ไม่ดำรงอยู่ศีลของพระภิกษุ  เป็นผู้ทำลายพระศาสนาบิดเบือนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ย่อมเป็นผู้เสื่อมคุณความดีที่จะพึงมีพึงได้จากการเข้ามาสู่พระธรรมวินัยนี้ เมื่อกระทำแต่สิ่งที่ไม่เหมาะอยู่เรื่อยๆ   แล้วภพหน้าจะเป็นอย่างไร?   โทษย่อมเกิดแก่ท่านเหล่านั้นโดยส่วนเดียว   ทำให้เห็นถึงการสะสมมาของแต่ละบุคคล  ว่า   เป็นไปตามการสะสมจริงๆ   ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์   ถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรม หรือ ศึกษาอย่างผิวเผินไม่ได้เข้าใจอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  โอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติผิด นั้น ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ   

   มหาศีล 
   (๑๑๔)  ๑. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉาน-วิชา   เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก  ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว  ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้  คือ  ทายอวัยวะ  ทายนิมิต  ทายฟ้าผ่าเป็นต้น  ทำนายฝัน  ทำนายลักษณะ ทำนายหนูกัดผ้า  ทำพิธีบูชาไฟ  ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน  ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ   ทำพิธีซัดรำบูชาไฟ  ทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ   ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ   ทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ   ทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ   ทำพลีกรรมด้วยโลหิต   เป็นหมอดูอวัยวะ   ดูลักษณะที่บ้าน  ดูลักษณะที่นา    เป็นหมอปลุกเสก   เป็นหมอผี   เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน    เป็นหมองู 

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 316

เป็นหมอยาพิษ   เป็นหมอแมลงป่อง  เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด  เป็นหมอทายเสียงนก  เป็นหมอทายเสียงกา  เป็นหมอทายอายุ  เป็นหมอเสกกัน ลูกศร   เป็นหมอทายเสียงสัตว์   แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 29 พ.ค. 2557

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   การดูหมอ  ดูดวง  ดูไพ่  เป็นต้น ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า เดรัจฉานวิชา  เป็นวิชาที่ขัดขวางทางสวรรค์และมรรคผล ไม่ได้เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรม  มีแต่ทำให้เกิดความลุ่มหลง  ทำให้เสื่อมจากคุณความดีที่จะเกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ และ ไม่ควรสนับสนุนด้วย ยิ่งเป็นเพศบรรพชิตแล้วยิ่งจะต้องขัดเกลากิลส   ด้วยความเป็นผู้จริงใจในการที่จะศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจ น้อมประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง   และเมื่อเข้าใจพระธรรมวินัยอย่างถูกต้อง  นอกจากจะเป็นประโยชน์สำหรับตนเองแล้วยังสามารถเกื้อกูลให้ผู้อื่นมีความเข้าใจถูกเห็นถูกได้ด้วย  เพราะสิ่งที่ควรเรียน ควรศึกษาให้เข้าใจจริงๆ  คือ  พระพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง   เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาอย่างแท้จริง ไม่นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้เลยแม้แต่น้อย ครับ

  ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ....

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 30 พ.ค. 2557

หน้าที่ของพระภิกษุมี 2  อย่าง คือ  การศึกษาธรรม  การเจริญสติปัฏฐาน   นอกจากนั้นไม่ใช่กิจของพระภิกษุ    และ ที่สำคัญการดูดวงผิดพระวินัยเป็นอาบัติ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 2 มิ.ย. 2557

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ