พระที่ไม่ใช่พระภิกษุโดยการบวชแล้วปลอมตัวรับทาน ผู้ให้ได้กุศลหรือไม่ครับ
 
rukawa119
วันที่  2 พ.ค. 2557
หมายเลข  24791
อ่าน  408

เรียนสอบถามอาจารย์ประจำมูลนิธิทุกท่าน ครับ

ถ้าเกิดเป็นฆราวาสแล้วปลอมตัวเป็นพระ นุ่งห่มจีวร ไปรับไทยธรรมจากทายก เป็นต้น (ซึ่งไม่ได้ผ่านการอุปสมบทเป็นฆราวาสธรรมดา) ซึ่งถ้าทายกได้เจตนาถวายทานแด่ภิกษุดังกล่าวนี้ โดยน้อมถวายแด่พระสงฆ์ หนึ่งในรัตนอันประเสริฐ โดยไม่ได้ระแวง เคลือบแคลงสงสัย

อยากเรียนสอบถามว่า อานิสงส์ย่อมบังเกิดเหมือนถวายพระสงฆ์ที่ผ่านการอุปสมบทหรือหมู่พระสงฆ์สาวกที่เป็นรัตนอันประเสริฐหรือไม่ครับ ถ้าใช่ก็สำเร็จเป็นกุศล ตามเจตนาที่ทายกได้มุ่งถวายแด่พระสงฆ์สาวกด้วยใจเคารพ หรือ ถ้าไม่ใช่ก็สำเร็จเป็นกุศลเช่นกัน แต่ก็เป็นการให้แก่ฆราวาสที่ปลอมตัว ซึ่งเป็นผู้รับทานนั้นครับ

ขออนุโมทนาครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
rukawa119
วันที่ 3 พ.ค. 2557

เรียนสอบถามอาจารย์ประจำมูลนิธิทุกท่าน ครับ

ถ้าเกิดเป็นฆราวาสแล้วปลอมตัวเป็นพระ นุ่งห่มจีวร ไปรับไทยธรรมจากทายก เป็นต้น (ซึ่งไม่ได้ผ่านการอุปสมบทเป็นฆราวาสธรรมดา) ซึ่งถ้าทายกได้เจตนาถวายทานแด่ภิกษุดังกล่าวนี้ โดยน้อมถวายแด่พระสงฆ์ หนึ่งในรัตนอันประเสริฐ โดยไม่ได้ระแวง เคลือบแคลงสงสัย

อยากเรียนสอบถามว่า อานิสงส์ย่อมบังเกิดเหมือนถวายพระสงฆ์ที่ผ่านการอุปสมบทหรือหมู่พระสงฆ์สาวกที่เป็นรัตนอันประเสริฐหรือไม่ครับ ถ้าใช่ก็สำเร็จเป็นกุศล ตามเจตนาที่ทายกได้มุ่งถวายแด่พระสงฆ์สาวกด้วยใจเคารพ หรือ ถ้าไม่ใช่ก็สำเร็จเป็นกุศลเช่นกัน แต่ก็เป็นการให้แก่ฆราวาสที่ปลอมตัว ซึ่งเป็นผู้รับทานนั้นครับ

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ