Print 
นิมิตและฆนสัญญา
 
papon
papon
วันที่  29 ธ.ค. 2556
หมายเลข  24256
อ่าน  945

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

    นิมิตและฆนสัญญามีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรครับ ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ

ขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ธ.ค. 2556 13:06 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     ฆนสัญญา แปลว่า ความจำหมายว่าเป็นกลุ่มก้อน ความจำว่าเป็นกลุ่มก้อน  เป็นรูปร่างสัณฐานต่าง ๆ  ฆนสัญญานี้  เป็นสภาพที่ปิดบังความเป็นอนัตตา  เพราะเป็นเหตุให้เกิดอัตตาสัญญา  คือ ความจำหมายว่าเป็นตัวตนหรือสิ่งใดสิ่ง หนึ่ง   ไม่ได้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริง ตามความเป็นจริง 
     ฆนสัญญาเกี่ยวเนื่องกับนิมิตอย่างไร   ก็ต้องเข้าใจว่า ถ้าไม่มีสภาพธธรรม ที่เกิดดับสืบต่อ ก็จะไม่มีนิมิต  จะมีนิมิต โดยไม่มีสภาพธรรม ไม่ได้  นี่คือความเป็นเหตุเป็นผลอย่างยิ่งของธรรม  เป็นความจริง  ที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้  ไม่ว่าอะไรก็ตามปรากฏว่า  เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ความจริง คืออะไรความจริงต้องมีธรรมอย่างหนึ่ง  ซึ่งเกิดดับสืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็น  รูปร่างสัณฐาน  จึงทำให้มีการมีการจำ ในความเป็นกลุ่มก้อนรูปร่างสัณฐาน ดังกล่าว    
     หนทางที่จะทำให้มีการทำลายความจำหมายว่าเป็นกลุ่มก้อน  และละคลายอัตตสัญญา ในขณะเดียวกัน โดยการอบรมเจริญปัญญา  ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรม หรือรูปธรรมที่กำลังปรากฏทีละลักษณะ  สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความเข้าใจ ถูกเห็นถูก  โดยอาศัยพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 30 ธ.ค. 2556 13:51 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
mon-pat
mon-pat
วันที่ 30 ธ.ค. 2556 22:23 น.

 กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nuch2013
วันที่ 7 ม.ค. 2557 14:25 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ