นิมิตและฆนสัญญา
 
papon
papon
วันที่  29 ธ.ค. 2556
หมายเลข  24256
อ่าน  1,304

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

  นิมิตและฆนสัญญามีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรครับ ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ

ขออนุโมทนาครับ


Tag  ฆนสัญญา นิมิต
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ธ.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  ฆนสัญญา แปลว่า ความจำหมายว่าเป็นกลุ่มก้อน ความจำว่าเป็นกลุ่มก้อน  เป็นรูปร่างสัณฐานต่างๆ   ฆนสัญญานี้  เป็นสภาพที่ปิดบังความเป็นอนัตตา  เพราะเป็นเหตุให้เกิดอัตตาสัญญา  คือ ความจำหมายว่าเป็นตัวตนหรือสิ่งใดสิ่ง หนึ่ง   ไม่ได้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริง ตามความเป็นจริง 
  ฆนสัญญาเกี่ยวเนื่องกับนิมิตอย่างไร   ก็ต้องเข้าใจว่า ถ้าไม่มีสภาพธธรรม ที่เกิดดับสืบต่อ ก็จะไม่มีนิมิต  จะมีนิมิต โดยไม่มีสภาพธรรม ไม่ได้  นี่คือความเป็นเหตุเป็นผลอย่างยิ่งของธรรม  เป็นความจริง  ที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้  ไม่ว่าอะไรก็ตามปรากฏว่า  เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ความจริง คืออะไรความจริงต้องมีธรรมอย่างหนึ่ง  ซึ่งเกิดดับสืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็น  รูปร่างสัณฐาน  จึงทำให้มีการมีการจำ ในความเป็นกลุ่มก้อนรูปร่างสัณฐาน ดังกล่าว    
  หนทางที่จะทำให้มีการทำลายความจำหมายว่าเป็นกลุ่มก้อน  และละคลายอัตตสัญญา ในขณะเดียวกัน โดยการอบรมเจริญปัญญา  ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรม หรือรูปธรรมที่กำลังปรากฏทีละลักษณะ  สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความเข้าใจ ถูกเห็นถูก  โดยอาศัยพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 30 ธ.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
mon-pat
mon-pat
วันที่ 30 ธ.ค. 2556

 กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nuch2013
วันที่ 7 ม.ค. 2557

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ