วิมุตติสาระกับอนิจจัง
 
papon
papon
วันที่  29 ธ.ค. 2556
หมายเลข  24257
อ่าน  1,350

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

วิมุตติสาระกับอนิจจังมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรครับ ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ 

ขออนุโมทนาครับ


Tag  วิมุตติสาระ อนิจจัง
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ธ.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ต้องเข้าใจก่อนว่า วิมุตติสาระ คือ อะไร?  วิมุตติสาระ หมายถึง ความหลุดพ้น จากกิเลสเป็นสาระ  เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุด   ความหลุดพ้นก็มีเป็นไปตามลำดับ  จนกระทั่งถึงสามารถดับกิเลสตามลำดับ  ประจักษ์แจ้งพระนิพพาน  พระนิพพาน ก็เป็นวิมุตติ ด้วย  
  ถ้าไม่มีความเข้าใจถูกเห็นถูกแล้ว ไม่สามารถไปถึงวิมุตติสาระ คือ สามารถดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้นได้เลย  
  ส่วนอนิจจัง  หมายถึง   ความไม่เที่ยงของสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไป  ซึ่งเป็นลักษณะที่ทั่วไปแก่สภาพธรรมที่เกิดดับทั้งหมด  เป็นสภาพธรรมที่ไม่เที่ยง เพราะเกิดแล้วก็ต้องดับไป  ไม่มีสภาพธรรมที่เกิดดับแม้แต่อย่างเดียวที่จะไม่ดับ  สภาพธรรมที่เกิดดับ ที่มีลักษณะ ไม่เที่ยง นั้น  ตรงกันข้ามกับสภาพธรรมที่เป็น พระนิพพาน (วิมุตติ) อย่างสิ้นเชิง   เพราะพระนิพพาน พ้นจากทุกข์   พ้นจากสภาพธรรมที่เกิดดับ  พ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวง  
  การฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ก็ค่อยๆ ฟัง ค่อยๆ ศึกษาไปตามลำดับ,  กว่าจะประจักษ์แจั้งสภาพธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับ  ก็ต้องมีความเข้าใจในสภาพธรรม  ที่มีจริงในขณะนี้ คือ สภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวัน  ซึ่งไม่เที่ยง  เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา คือ ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน  ครับ  

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 30 ธ.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
mon-pat
mon-pat
วันที่ 30 ธ.ค. 2556

กราบอนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ