Print 
วิมุตติสาระกับอนิจจัง
 
papon
papon
วันที่  29 ธ.ค. 2556
หมายเลข  24257
อ่าน  997

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

วิมุตติสาระกับอนิจจังมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรครับ ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ 

ขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ธ.ค. 2556 12:51 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     ต้องเข้าใจก่อนว่า วิมุตติสาระ คือ อะไร?  วิมุตติสาระ หมายถึง ความหลุดพ้น จากกิเลสเป็นสาระ   เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุด   ความหลุดพ้นก็มีเป็นไปตามลำดับ  จนกระทั่งถึงสามารถดับกิเลสตามลำดับ  ประจักษ์แจ้งพระนิพพาน  พระนิพพาน ก็เป็นวิมุตติ ด้วย  
     ถ้าไม่มีความเข้าใจถูกเห็นถูกแล้ว ไม่สามารถไปถึงวิมุตติสาระ คือ สามารถดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้นได้เลย  
     ส่วนอนิจจัง  หมายถึง   ความไม่เที่ยงของสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไป  ซึ่งเป็นลักษณะที่ทั่วไปแก่สภาพธรรมที่เกิดดับทั้งหมด  เป็นสภาพธรรมที่ไม่เที่ยง เพราะเกิดแล้วก็ต้องดับไป  ไม่มีสภาพธรรมที่เกิดดับแม้แต่อย่างเดียวที่จะไม่ดับ  สภาพธรรมที่เกิดดับ ที่มีลักษณะ ไม่เที่ยง นั้น  ตรงกันข้ามกับสภาพธรรมที่เป็น พระนิพพาน (วิมุตติ) อย่างสิ้นเชิง   เพราะพระนิพพาน พ้นจากทุกข์   พ้นจากสภาพธรรมที่เกิดดับ  พ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวง  
     การฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ก็ค่อย ๆ ฟัง ค่อย ๆ ศึกษาไปตามลำดับ,  กว่าจะประจักษ์แจั้งสภาพธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับ  ก็ต้องมีความเข้าใจในสภาพธรรม  ที่มีจริงในขณะนี้ คือ สภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวัน  ซึ่งไม่เที่ยง  เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา คือ ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน  ครับ   

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 30 ธ.ค. 2556 13:52 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
mon-pat
mon-pat
วันที่ 30 ธ.ค. 2556 22:21 น.

กราบอนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ