เหมือนเมล็ดพันผักที่ถูกปิดบังด้วยภูเขา
 
papon
papon
วันที่  30 ธ.ค. 2556
หมายเลข  24258
อ่าน  1,236

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

เหมือนเมล็ดพันผักที่ถูกปิดบังด้วยภูเขา เป็นพระสูตรไหนครับ
ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ ขออนุโมทนาครับ


Tag  เหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดถูกภูเขาบังไว้
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ธ.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

แสดงถึงความละเอียดลึกซึ้งของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้
จาก อรรถกถา อายาจนสูตร
พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ ๑๑๙

 ... พึงทราบว่า ทรงน้อมพระทัยไปอย่างนั้น  แม้ด้วยอานุภาพ การพิจารณาความ ที่ธรรมลึกซึ้งว่า ธรรมนี้ลึกซึ้ง เหมือนลำน้ำรองแผ่นดิน เห็นได้ยาก  เหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดถูกภูเขาบังไว้   แทงตลอดได้ยาก  เหมือนเอาปลายต่อปลาย แห่งขนทรายที่แยกออก ๗  ส่วน 
  ---------------------------------------

  ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม ไม่ได้ศึกษาพระธรรม  ความเข้าใจถูกเห็นถูก ก็ไม่เกิดขึ้น ไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะได้เลย
  ธรรม เป็นสิ่งที่มีจริงทุกอย่างทุกประการ  ซึ่งสิ่งที่มีจริงนี้  ก็กำลังมีในขณะนี้  แต่ก็ไม่รู้เลยว่าเป็นธรรม  มีแต่เป็นเราที่เห็น  เป็นเราที่ได้ยิน เป็นเราที่ได้กลิ่น..  เป็นเราที่คิดนึก  เป็นเราที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล  จนกว่าจะได้ฟังพระธรรม  ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง   จึงจะค่อยๆ  รู้ขึ้นมาบ้างว่าเป็นธรรม  ทำให้เห็น ถึงความหนาแน่นของอวิชชา(ความไม่รู้)ที่ได้สะสมมาอย่างเนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์  ที่ปกคลุมปิดบังไม่ให้รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง ถึงแม้จะมีอยู่ในชีวิตประจำวัน  อย่างเป็นปกติอยู่ตลอดเวลาก็ตาม  
  ธรรมจึงเป็นเรื่องที่ยาก  ละเอียด  ลึกซึ้ง  เป็นอย่างยิ่ง  ทั้งหมดนั้นเป็นพระปัญญาตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่ผู้ที่เป็นบัณฑิต  มีปัญญาเท่านั้นถึงจะรู้ตามความเป็นจริงได้  และประการที่สำคัญ  เมื่อเป็นธรรม ก็ไม่ใช่เรา ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตน ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด  และไม่ต้องแสวงหาธรรม  ที่ไหนเลย  เพราะมีอยู่ทุกขณะ 
  หนทางเดียวที่จะค่อยๆ  ละคลายอวิชชาให้เบาบางลงได้    คือ  การศึกษาพระธรรมฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง สะสมปัญญาซึ่งเป็นความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับ ไม่ละทิ้งโอกาสสำคัญในชีวิต นั่นก็คือ  การฟังพระธรรม  ขณะที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็จะค่อยๆ ละคลายอวิชชา ไปตามลำดับ  ครับ

  ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 30 ธ.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 1 ม.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ