กุลลเถรคาถา [เถรคาถา]
 
chomchean
วันที่  15 ส.ค. 2556
หมายเลข  23382
อ่าน  1,035

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓  หน้า   ๑๖๙ 

๔. กุลลเถรคาถา ว่าด้วยคาถาของพระกุลลเถระ 
  [๓๕๐]  เราผู้ชื่อว่ากุลละไปที่ป่าช้าผีดิบ ได้เห็นซากศพหญิงคนหนึ่งเขาทิ้งไว้ในป่าช้ามีหมู่หนอนฟอนกัดอยู่  ดูก่อนกุลละ ท่านจงดูร่างกายอันกระสับกระส่าย ไม่สะอาด เป็นของเปื่อยเน่า   มีของโสโครกไหลเข้าไหลออกอยู่  อันหมู่คนพาลพากันชื่นชมนัก. เราได้ถือเอาแว่นธรรมแล้ว  ส่องดูร่างกายอันไร้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกนี้  ด้วยการบรรลุญาณทัสสนะ.
  สรีระเรานี้ฉันใด ซากศพนั่นก็ฉันนั้น ซากศพนั้นฉันใด สรีระเรานี้ฉันนั้น ร่างกายเบื้องต่ำฉันใด  ร่างกายเบื้องบนก็ฉันนั้น  ร่างกายเบื้องบนฉันใด ร่างกายเบื้องต่ำก็ฉันนั้น. กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด  กลางวันก็ฉันนั้น  เมื่อก่อนฉันใด ภายหลังก็ฉันนั้น  ภายหลังฉันใด  เมื่อก่อน ก็ฉันนั้น.  ความยินดีด้วยดนตรีเครื่อง ๕  เช่นนั้น  ย่อมไม่มีแก่เราผู้มีจิตแน่วแน่  พิจารณาเห็นธรรมแจ่มแจ้งโดยชอบ.

จบกุลลเถรคาถา   


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 24 เม.ย. 2562

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า 

ขออนุโมทนากุศลจิต คุณchomcheanด้วยค่ะ ที่เป็นเหตุให้ได้ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจที่ถูกกต้องยิ่งขึ้น จากลิงค์นี้ด้วยค่ะ

คลิ๊กที่ หากต้องการพระนิพพาน ให้เดินตามรอยพระกุลลเถระ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ