ผู้ฉลาดในธาตุมีลักษณะเป็นอย่างไร

 
เจตสิก
วันที่  14 ต.ค. 2549
หมายเลข  2263
อ่าน  1,535

เคยฟังมาว่าผู้ฉลาดในธาตุเป็นต้น เป็นบัณฑิต กรุณายกตัวอย่าง หรือข้อความ ในพระไตรปิฎกมาแสดงด้วยครับ

ขอบพระคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 14 ต.ค. 2549

โปรดอ่านข้อความโดยตรงจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา

เชิญคลิกอ่าน...

ฉลาดในธาตุ อายตนะ มนสิการ ... [ธรรมสังคณี]

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 14 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ