สังโยชน์ภายใน

 
sms
วันที่  13 ต.ค. 2549
หมายเลข  2260
อ่าน  1,554
สังโยชน์ภายใน คืออะไร

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 13 ต.ค. 2549

กามภพจึงชื่อว่า ภายใน รูปภพและอรูปภพจึงชื่อว่า ภายนอก แล. ฉันทราคะในกามภพกล่าวคือภายในชื่อว่า สังโยชน์ภายใน. ฉันทราคะในรูปภพและอรูปภพ กล่าวคือภายนอกชื่อว่า สังโยชน์ภายนอก. อีกอย่างหนึ่ง สังโยชน์ ๕ ที่เป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ชื่อว่า สังโยชน์ภายใน. สังโยชน์ ๕ ที่เป็นไปในส่วนเบื้องบน ชื่อว่า สังโยชน์ภายนอก

โปรดอ่านรายละเอียดโดยตรงจากอรรถกถา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 13 ต.ค. 2549
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 14 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ