Print 
มหากุศลจิต มีในพระอรหันต์หรือไม่
 
govit2553
วันที่  28 ธ.ค. 2555
หมายเลข  22252
อ่าน  1,436

มหากุศลจิต มีในพระอรหันต์หรือไม่  ขอความกรุณาอธิบายให้เข้าใจด้วย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 29 ธ.ค. 2555 08:09 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระอรหันต์มีจิต เพียงสองชาติคือ วิบากจิต และกิริยาจิต พระอรหันต์ ไม่มี กุศลจิตและ อกุศลจิต ด้วยเพราะเหตุว่า ท่านดับกิเลสหมดสิ้นแล้ว เมื่อดับกิเลสหมดสิ้น มีอวิชชา ที่เป็นหัวหน้า   ย่อมไม่เป็นปัจัจัยให้การกระทำกรรมของท่าน เป็นกรรมที่่ก่อให้เกิดวิบาก คือ  เป็นกุศล และ อกุศล เพราะ หากว่ายังเป็นกุศลจิต อกุศลจิตอยู่ ก็จะทำให้เิิกิดวิบาก  และยังต้องมีการเวียนว่ายตายเกิด  เพราะ มีการเกิด กุศลจิต กุศลกรรมอกุศลจิต อกุศลกรรม เพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงไม่ทำกรรม เกิดจิตที่เป็นมหากุศลจิตและ อกุศลจิต ครับ แต่พระอรหันต์ มีการกระทำที่ดีงาม ต่างๆ มีการให้ทาน ทำความดีในบุญกิริยาวัตถุ  มีการฟังธรรม  สนทนาธรรม เป็นต้น  แต่จิตที่ดีงามของท่าน ไม่ใช่มหากุศลจิต แต่เป็นกิริยาจิตที่เรียกว่า มหากิริยาจิต ครับ 
เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่ ครับ
มหากิริยาจิต 
ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
govit2553
วันที่ 29 ธ.ค. 2555 08:47 น.

ขอนอบน้อม เรียนรู้ครับ ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 29 ธ.ค. 2555 18:00 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เมื่อกล่าวถึง  กุศล  หรือ อกุศล  นั่นหมายถึงผู้ยังมีกิเลส  มีอวิชชา  อันเป็นธรรมที่ทำให้วัฏฏะเป็นไป  สืบต่อไป  คือ ทำให้มีการเกิดในภพภูมิต่าง ๆ อยู่ร่ำไป  แต่พระอรหันต์  ท่านดับอวิชชา  อันเป็นตอของวัฏฏะได้แล้ว  จึงไม่มีเหตุที่จะทำให้เกิด กุศล กับ  อกุศล เลย  ดังนั้นผู้ที่เป็นพระอรหันต์  จึงมีจิตเพียง ๒ ชาิติ คือ วิบากกับ กริยา  แม้พระอรหันต์จะมีการกระทำที่เป็นความดีประการต่าง ๆ  ขณะนั้น มีโสภณ-ธรรมซึ่งเป็นธรรมฝ่ายดีก็เกิดขึ้นเป็นไปก็เป็นชาติกิริยา ไม่ส่งผลคือวิบากอีกต่อไปครับ 

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 29 ธ.ค. 2555 19:53 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านด้วยครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ