Print 
เรียนถามเรื่องพระเครื่อง
 
นิรมิต
วันที่  30 ธ.ค. 2555
หมายเลข  22259
อ่าน  1,503

กราบสวัสดีท่านวิทยากรและมิตรธรรมที่เคารพทุกท่าน

     อยากทราบว่า ธุรกิจพระเครื่องนี้ หากประกอบด้วยเจตนาไม่ลามก คือมีเจตนาทำธุรกิจนี้เพื่อให้ผู้เช่านั้นนำองค์พระไปสักการะบูชา โดยที่ไม่ได้ใส่สีตีไข่หรือใส่ความเห็นผิดเพื่อโฆษณาพระเครื่องรุ่นนั้นรุ่นนี้ ว่าขลังอย่างนั้นขลังอย่างนี้ ใส่แล้วร่ำรวย ตีรันฟันแทงไม่เข้าแต่ประกอบด้วยความเห็นถูก มีการแนะนำให้เจริญกุศลประการต่างๆ และไม่กล่าวโอ้อวดว่าพระเครื่องมีคุณอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ก็บอกว่าเป็นเพียงวัตถุเครื่องระลึกถึงพระพุทธคุณเท่านั้น จะชื่อว่าเป็นสัมมาอาชีวะหรือไม่ แล้วเป็นอาชีพที่สมควรประกอบหรือไม่ ชื่อว่าไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าไหม เพราะเสมือนว่าใช้ท่านเป็นเครื่องมือมาหารายได้เข้าตัว คือบิดาของผมมีงานอดิเรกเช่าพระเครื่องบูชาและปล่อยให้เช่า แต่กระทำโดยเจตนาสุจริตดังที่กล่าวมา ไม่ได้มีการโฆษณาให้เห็นผิดใดๆ ท่านสมควรจะกระทำธุรกิจนี้ต่อหรือไม่ หรือควรที่จะหยุด เพราะเหตุใด

ขอบพระคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 30 ธ.ค. 2555 08:23 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     สัมมาอาชีวะ คือ การประกอบอาชีพที่ ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น และ ไม่เป็นในการเอื้อต่อการทำอกุศลกรรมบถ มีการฆ่าสัตว์ เป็นต้น เพราะฉะนั้น บุญ หรือ บาป สำคัญที่จิตเป็นสำคัญ หากมีเจตนาที่ดี ค้าขาย สิ่งใดก็ตาม เพื่อประโยชน์ให้บุคคลที่ได้รับไป เกิดกุศลจิต และ แนะนำด้วยความเข้าใจถูก ก็เป็นการประกอบอาชีพที่ดี แต่ ถ้า มีจุดประสงค์ เพื่อให้คนอื่นเข้าใจผิด เข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เช่น ให้ มีลาภ สักการะเยอะ เพราะ อาศัยพระองค์นี้ หรือ ให้ป้องกันภัยอันตราย มีการกล่าววาจา ในขณะที่ค้าขาย ให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ก็เป็น มิจฉาอาชีวะ ครับ เพราะฉะนั้น สำคัญที่เจตนาและความเข้าใจเป็นสำคัญ กุศลสามารถเกิดได้ และ ทำได้ถูกวิธี หากมีปัญญาเป็นสำคัญ ก็จะทำให้กาย วาจา เป็นไปในการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง ครับ หากด้วยเจตนาดีแล้ว ก็สามารถประกอบเป็นอาชีพ ที่ไม่เป็น มิจฉาอาชีวะได้ ครับ

ขออนุโมทนาทีร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ใฝ่รู้
วันที่ 30 ธ.ค. 2555 16:56 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ธ.ค. 2555 18:15 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     การกระทำทุจริตประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยอาชีพ เป็นมิจฉาอาชีวะ ไม่พ้นไปจากความเกิดขึ้นไปของอกุศลธรรมเลย ถ้าเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็สามารถที่มีความเข้าใจพระธรรมเป็นที่พึ่ง ทำให้ละเว้นในสิ่งที่ไม่ควรทำ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดโกหก หลอกลวงผู้อื่นเป็นต้น แต่จะกระทำในสิ่งที่ควรทำ กล่าวในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น   แม้แต่ในเรื่องของพระเครื่อง พระพุทธรูป  ก็สามารถแนะนำได้ว่า เพื่อเป็นเครื่องเตือนให้นึกถึงความดี เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต และไม่ประมาทในการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ครับ 

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
นิรมิต
วันที่ 30 ธ.ค. 2555 19:45 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 1 ม.ค. 2556 06:35 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เซจาน้อย
วันที่ 2 ม.ค. 2556 20:03 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     "หากมีปัญญาเป็นสำคัญ ก็จะทำให้กาย วาจา เป็นไปในการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง ครับ" "ปัญญาจะมีได้จากการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ครับ"

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของอ.ผเดิม อ.คำปั่นและทุกๆท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Rodngoen
วันที่ 24 เม.ย. 2556 03:50 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ