Print 
พรปีใหม่...ละชั่ว
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  31 ธ.ค. 2555
หมายเลข  22265
อ่าน  1,320

     ฟังธรรมเพื่อเข้าใจธรรม ปลอดภัย  พูดคำไหนเข้าใจคำนั้นจริงๆ ไม่ใช่พูดแต่คำที่ไม่รู้จัก ฤกษ์ดี  เวลาดี ก็คือขณะที่เป็นกุศล  ฤกษ์ไหนเวลาไหนไม่ใช่ความดี  แต่ความดีก็คือ ขณะที่กุศลเกิดเป็นความดีเป็นฤกษ์ที่ดี  ความดีทุกระดับขั้นเป็นเวลาที่ดี เป็นฤกษ์ดี แต่ดีเท่าไรก็ไม่พอ ต้องเข้าใจธรรมด้วย  ถ้าไม่รู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรม  ไม่ใช่เราก็ ละชั่ว ไม่ได้เลย  หากการ ละชั่ว นั้นก็ยังเป็นเราที่ละชั่ว แล้วจะเป็นผู้เข้าใจธรรมได้อย่างไร  จะละชั่วได้ก็ต่อเมื่อรู้ว่าขณะนั้นก็เป็นธรรม  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของทุกสิ่งทุุกอย่างที่เกิดขึ้นว่า  เป็นเพียงธรรมแต่ละอย่างที่เกิดขึ้น เพราะมีเหตุปัจจัยให้เกิดจึงเกิด ไม่ใช่เรา ฟังธรรมเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่มีจริงๆ  จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ  ค่อยๆ เข้าใจความจริงอย่างนี้ เพราะสิ่งที่ปรากฏกับเห็นมีจริงๆ  ไม่ใช่สัตว์  บุคคลใดๆ เลย  นี่เป็นวาจาสัจจะ  หนทางละชั่วคือ ปัญญาเท่านั้นที่เริ่มจากการค่อยๆ ฟังให้เข้าใจ  ให้เกิดความเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นธรรม ไม่ใช่เรา ขณะที่เห็นยังเป็นดอกไม้  เป็นคนที่รู้จัก  ขณะนั้นละชั่ว หรือเปล่า ละความไม่รู้หรือเปล่า  ละความเห็นผิดหรือเปล่า  ถ้าเรายังติดญาติพี่น้องก็เป็นธรรมดา แต่เมื่อได้ฟังธรรมมีความเข้าใจว่าแท้จริง  เห็นเพียงเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นจริงๆ ไม่มีญาติพี่น้อง เมื่อปัญญาค่อยๆ อบรมเข้าใจถูกว่า  อะไรเป็นคน  แท้ที่จริงถ้าไม่มีสีที่เกิดอยู่ในมหาภูตรูปแล้ว  คนนั้น ญาติพี่น้อง  คนที่รู้จักก็ไม่มี  การรู้ถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงจึงทำให้ละความเห็นผิดได้  ละชั่วได้ แม้ขณะที่ใคร่จะรู้  ถ้าปัญญามีกำลัง ก็รู้ว่าแม้ขณะที่ใคร่จะรู้ ก็เป็นธรรม  ไม่ใช่เรา

     ประโยชน์ของพระธรรม  ที่ทรงแสดงทั้งหมด เพื่อให้เข้าใจว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมทั้งหมด (ข้าพเจ้ารู้สึกระลึกถึงพระคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์  เป็นอย่างมากที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจถึงความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏ  แม้ในพระไตรปิฎกก็กล่าวถึงความจริงขณะนี้ จากเมื่อก่อนไม่เคยเข้าใจเลยว่า เพราะเหตุใด (ทุกคำในพระไตรปิฎก ก็คือ ขณะนี้)

...   กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ อย่างยิ่งค่ะ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 31 ธ.ค. 2555 11:03 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 31 ธ.ค. 2555 11:05 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่เมตตาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 31 ธ.ค. 2555 11:56 น.

"ทุกคำ ในพระไตรปิฏก" ก็คือ "ขณะนี้" ..........
ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของพี่เมตตาด้วยครับ
สวัสดีปีใหม่ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
panasda
วันที่ 31 ธ.ค. 2555 12:20 น.

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาพี่เมดตาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
natural
วันที่ 31 ธ.ค. 2555 15:14 น.

ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ธนัตถ์กานต์
วันที่ 31 ธ.ค. 2555 20:35 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 31 ธ.ค. 2555 21:16 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"ประโยชน์ของพระธรรม  ที่ทรงแสดงทั้งหมด เพื่อให้เข้าใจว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมทั้งหมด" 

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่เมตตา และทุก ๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 31 ธ.ค. 2555 21:56 น.

ฟังธรรม อ่านธรรม  สังเกตธรรม แล้วปัญญาจะค่อย ๆ เจริญขึ้นค่ะ

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
เซจาน้อย
วันที่ 1 ม.ค. 2556 13:33 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"หากการละชั่ว นั้นก็ยังเป็นเราที่ละชั่ว แล้วจะเป็นผู้เข้าใจธรรม ได้อย่างไร  จะละชั่วได้ก็ต่อเมื่อรู้ว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมไม่ใช่เรา"

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่เมตตา และทุก ๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
pat_jesty
วันที่ 1 ม.ค. 2556 20:59 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 3 ม.ค. 2556 13:34 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
kinder
วันที่ 4 ม.ค. 2556 17:50 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ