Print 
ขอความอนุเคราะห์ช่วยประมวลธรรมบรรยายวันที่ 29-30 ธันวาคม 55
 
Nareopak
Nareopak
วันที่  31 ธ.ค. 2555
หมายเลข  22266
อ่าน  1,293

ขอความอนุเคราะห์ช่วยประมวลธรรมบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เมื่อวันที่ 29-30 ธันวาคม 55  ที่ผ่านมาด้วยค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลในการเข้าใจในพระธรรมมากยิ่งขึ้น  ขอบพระคุณค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 31 ธ.ค. 2555 13:50 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    พระธรรม ยิ่งฟัง ยิ่งศึกษา ก็ยิ่งเข้าใจ  เพียงเท่านี้ยังไม่พอ  ก็จะต้องฟัง ต้องศึกษาต่อไปอีก  จึงขออนุญาตแบ่งปันเท่าที่จะประมวลได้ ดังนี้ ครับ

@ พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  สอดคล้องกันทั้งหมด เรื่องของคุณความดี อยู่ที่กาย วาจา  ใจ ที่ดี  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโคตร ตระกูล  

@ วันเวลาไม่ผิดแน่  ถ้าพึ่งพระรัตนตรัย  ที่มีการบัญญัติเป็นเวลา  ก็มาจากความเกิดขึ้นเป็นไปของสภาพธรรมที่เป็นนามธรรม และรูปธรรม   ถ้าไม่มีการเกิดขึ้นเป็นไปของธรรม ก็ไม่มีการบัญญัติเรื่องเวลา

พระอริยบุคคลทั้งหลาย เป็นสัปบุรุษตามลำดับขั้นจนกว่าจะถึงความเป็นสัปบุรุษสูงสุด คือ พระอรหันต์

@ ถ้าไม่ฟังพระธรรมแล้ว  สุจริต จะเกิดขึ้นได้อย่างไร จะมีมงคล (เหตุแห่งความเจริญ) เกิดขึ้นได้อย่างไร

@ พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง   เพื่อความหมดจดจากความไม่ดี คือ กิเลสทั้งหลายทั้งปวง

@ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงเป็นบรมครูของผู้ที่ได้ฟังและเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง

@ พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  ให้ได้เข้าใจความจริงทั้งหมด

@ ชื่นชมในความดีที่ผู้อื่นกระทำ  นี้แหละ คือ  อนุโมทนา

@ เพราะสะสมมาไม่ดี  จึงริษยาเมื่อผู้อื่นได้ดี มีความสุข   ขณะนั้นตนเองเท่านั้นที่เดือดร้อน ไม่สบายใจคนที่ถูกริษยา มีความสุข ดี ได้รับผลของกุศลกรรมที่ตนเองได้กระทำไว้แล้ว

@ ทุกอย่างสำคัญที่จิต  ถ้าจิตดีขณะนั้น  กายจะไม่ดี ก็ไม่ได้  วาจาจะไม่ดี ก็ไม่ได้เพราะจิตเป็นกุศล

@ เพราะหตุใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงเรื่องของอกุศลธรรม?  เพราะเป็นสภาพธรรมที่มีจริง  และถ้าไม่ทรงแสดง จะรู้ได้อย่างไรว่าแต่ละคนสะสมสิ่งที่ไม่ดีมามากมายแค่ไหน

ที่มีการนอบน้อม  อ่อนน้อมต่อบุคคลผู้ควรอ่อนน้อม  ก็เพราะจิตเป็นกุศล

เกลี่ยธุลี เกลี่ยสิ่งสกปรกลงในจิต ทุกขณะที่เป็นอกุศล

@ เวลาดี คือ  เวลาที่กุศลจิตเกิดขึ้นเป็นไป  ไม่ใช่เวลาทำให้ดี  แต่ดีเพราะกุศลเกิด ขณะที่กุศลจิตเกิด กาย วาจา ก็เป็นไปตามจิตที่เป็นกุศล

เข้าใจพระธรรม  จะทำให้ละชั่ว.   

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

ปันธรรม - ปัญญ์ธรรม ... ครั้งที่ ๗๑

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 31 ธ.ค. 2555 22:08 น.

สิ่งที่มีจริงทั้งหมด เช่นกุศล. อกุศล. เห็น. ได้ยิน. เป็นต้น เป็นธรรมะแต่ละอย่างไม่ใช่เราค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 1 ม.ค. 2556 06:31 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Nareopak
Nareopak
วันที่ 1 ม.ค. 2556 08:31 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 1 ม.ค. 2556 08:43 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนา  อาจารย์คำปั่น อาจารย์วรรณี ที่ประมวลธรรมให้ได้อ่านกัน ครับ

ขออนุโมทนา คุณนฤภัค และ ผู้ร่วมสนทนาทุกท่าน สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
jaturong
วันที่ 2 ม.ค. 2556 15:35 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
panasda
วันที่ 3 ม.ค. 2556 16:55 น.

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เซจาน้อย
วันที่ 3 ม.ค. 2556 19:30 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"ฟังจนกว่าจะเข้าใจว่ามีแต่ธรรมไม่มีเรา"

ขอบคุณ และขออนุโมทนา  อาจารย์คำปั่น อาจารย์วรรณี อาจารย์ผเดิม ที่ประมวลธรรมให้ได้อ่านกัน ครับ ขออนุโมทนา คุณนฤภัค และ ผู้ร่วมสนทนาทุกท่าน สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
kinder
วันที่ 4 ม.ค. 2556 18:02 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Jans
Jans
วันที่ 5 ม.ค. 2556 08:13 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ