ทุกคำในพระไตรปิฎกก็คือ ขณะนี้
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  26 ธ.ค. 2555
หมายเลข  22241
อ่าน  1,697

     ทุกคำในพระไตรปิฎกนั้น  ทุกคำ เป็นพระราชดำรัส  ที่แสดงให้เข้าใจความจริงที่กำลังปรากฏ เป็นความจริงซึ่งเป็นธรรมะ เป็นพระอภิธรรม ก็คือขณะนี้  ในชีวิตประจำวัน  มีเห็น  มีได้ยิน...มีคิดนึก  ทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละอย่าง เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่สัตว์  ไม่ใช่บุคคล  ไม่ใช่ตัวตนเลยแม้แต่ขณะเดียว ที่เคยคิดว่าเป็นบุคคลต่างๆนั้น  แท้จริงทุกคนนั้นเป็นอภิธรรม  เป็นแต่เพียงจิต  เจตสิก และรูปเท่านั้น  ถ้าไม่มีจิตเจตสิก และรูป  บุคคลต่างๆ ก็ไม่มี  เราก็ไม่มี 

    ทุกคำในพระไตรปิฎกเป็นอภิธรรมทั้งหมด ไม่ว่าปิฎกไหน ก็ไม่พ้นจากสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ  พระอภิธรรมปิฎก ทรงแสดงสิ่งที่มีจริง จิต  เจตสิก รูป ก็คือ ขณะนี้เองในชีวิตประจำวันมี จิตเห็น  จิตได้ยิน  กุศลจิต  อกุศลจิต... จิตประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นไปแต่ละขณะ  ไม่มีใครจะบังคับให้จิตประเภทใดเกิดขึ้นได้เลย  เพราะแต่ละขณะเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย  สำหรับพระสุตตันตปิฎกนั้น  ทรงแสดงถึงบุคคลต่างๆ ซึ่งก็ไม่พ้นจากจิต  เจตสิก และรูป  ในส่วนของพระวินัยปิฎกทรงบัญญัติข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับพระภิกษุ เพื่อเป็นการขัดเกลากิเลสยิ่งๆ ขึ้นทั้งหมดก็ไม่พ้นจากสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏก็คือ จิต เจตสิกและรูป  ทรงเตือนให้รู้ว่าพระธรรมนั้นลึกซึ้ง ละเอียด  รู้ตามได้ยาก  ไม่ประมาทที่จะศึกษาพระธรรม  พิจารณาไตร่ตรองให้เกิดความเข้าใจถูกเห็นถูกว่าแต่ละขณะเป็นธรรมทั้งหมด  ไม่ใช่สัตว์  บุคคล  ตัวตนใดๆ ทั้งสิ้น

        ต้องเข้าใจธรรม และสำคัญที่สุดคือ ขณะนี้ เพราะสิ่งที่มีจริงคือ  ขณะนี้ที่กำลังปรากฏกราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ อย่างยิ่งค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 26 ธ.ค. 2555 20:43 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่เมตตาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เพียงดิน
เพียงดิน
วันที่ 27 ธ.ค. 2555 13:42 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 ธ.ค. 2555 17:40 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรม ทุกคำ ที่ได้ยินได้ฟัง  ฟังซ้ำ ๆ แล้ว ๆ แล้ว ๆ ก็ไม่พ้นไปจากการฟังในเรื่องของสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้  ซึ่งถ้าไม่ฟังพระธรรมเลย  ย่อมไม่มีทางที่จะเข้าใจสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ได้เลย ครับ
...ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่เมตตา และ ทุก ๆ ท่านด้วยครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 27 ธ.ค. 2555 19:07 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ฟังพระธรรมแล้วพิจารณาจนกว่าจะเกิดปัญญาความเห็นถูกว่า "ทุกขณะไม่มีตัวตน ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่สภาพธรรมที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วแต่เหตุ แล้วแต่ปัจจัย" "ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา"
...ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่เมตตา และ ทุก ๆ ท่านด้วยครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pamali
วันที่ 15 พ.ค. 2556 15:06 น.
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
panasda
วันที่ 14 ส.ค. 2556 14:36 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ประสาน
วันที่ 31 พ.ค. 2557 04:50 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
thilda
thilda
วันที่ 4 ต.ค. 2560 10:08 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 9 ต.ค. 2560 16:23 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ