Print 
วันนี้รู้จักเครื่องเนิ่นช้าหรือยัง
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  28 ธ.ค. 2555
หมายเลข  22245
อ่าน  1,384

     เห็นผิดมานานแสนนาน  เพราะไม่รู้ความจริงของเห็น  จึงเห็นเป็นคน  เป็นสัตว์ เป็นสิ่งต่างๆ หลังเห็นจึงเกิดความติดข้อง  เกิดอกุศลต่างๆ มากมาย เนิ่นช้าไปเท่าไรแล้ว เห็นขณะนี้ก็ไม่เข้าใจ อวิชชา และโลภะเป็นเครื่องเนิ่นช้า จึงต้องฟังพระธรรมให้เข้าใจความจริงของเห็นได้ยิน...และคิดนึก (สิ่งที่กำลังปรากฏในชีวิตประจำวัน)เพื่อคลายความไม่รู้ จนกว่าสภาพธรรมแต่ละอย่างปรากฏตามความเป็นจริง จึงจะไม่เนิ่นช้า เมื่อไรจะมั่นคงในความเป็นธรรมะแต่ละอย่าง เห็น  ได้ยิน  ติดข้อง  ไม่พอใจตระหนี่  มานะ..และคิดนึก ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็มีสภาพธรรมให้ระลึกได้ ขณะใดที่สติสัมปชัญญะไม่เกิด  จะเนิ่นช้าแค่ไหน  มากน้อยตัวเองเท่านั้นที่รู้ ถ้าไม่รู้สิ่งที่มีจริงไม่ฟังให้เข้าใจขณะนี้  ธรรมที่กำลังปรากฏ แต่ละอย่าง.. กำลังเนิ่นช้าหรือเปล่า  ขณะนี้เข้าใจสิ่งที่มีจริง ระลึกทันที... ไม่เนิ่นช้า   

        กำลังเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นเครื่องเนิ่นช้าก็ไม่รู้ แม้ต้องการฟังพระธรรมมากๆเป็นทาสของโลภะหรือเปล่า ตกเป็นทาสของนายใหญ่ก็ไม่รู้ ความเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏขณะนี้ต้องตระเตรียมไหม.. เพราะเข้าใจความเป็นอนัตตา ไม่มีใครตระเตรียมอะไรได้เลย เพราะสภาพธรรมแต่ละขณะเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างรวดเร็ว แม้ฟังอยู่ขณะนี้ว่า  สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง แม้ไฟกำลังไหม้ศรีษะอยู่สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง ก็คือสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏขณะนี้

วันนี้รู้จักเครื่องเนิ่นช้าหรือยัง หรือเป็นไปกับเครื่องเนิ่นช้า

        กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ อย่างยิ่งค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
daris
วันที่ 28 ธ.ค. 2555 15:23 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 29 ธ.ค. 2555 14:56 น.

กำลังเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นเครื่องเนิ่นช้าก็ไม่รู้ ..................
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่เมตตา และทุก ๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 29 ธ.ค. 2555 21:40 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Jans
Jans
วันที่ 30 ธ.ค. 2555 17:34 น.

ทิฎฐิ,ตัณหา,มานะ  เป็นเครื่องเนิ่นช้า
ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
panasda
วันที่ 31 ธ.ค. 2555 13:10 น.

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ