ผลของการฟังพระธรรม
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  5 ธ.ค. 2555
หมายเลข  22131
อ่าน  1,415

         การฟังพระธรรม ไม่ใช่มุ่งแต่ จะละโทสะ  ละโลภะ  เพราะกิเลสใดๆ จะละคลายไม่ได้เลย ถ้ายังมีอวิชชา คือความไม่รู้ในสภาพธรรมที่มีจริงที่กำลังปรากฏ (ขณะนี้) เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือ ฟังพระธรรมเพื่อค่อยๆ เข้าใจลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้น จนกว่าสติจะระลึกลักษณะสภาพธรรมตามความเป็นจริง แล้วก็ไม่มีการเจาะจงที่จะให้สติไประลึกรู้ แต่ค่อยๆ ฟังให้เข้าใจตัวจริงของธรรม จนกว่าจะคุ้นจะชิน เมื่อนั้นก็จะไม่มีอะไรมากั้นไม่ให้สติเกิดระลึกลักษณะสภาพธรรมแต่ละทางได้
     จุดเริ่มต้นของปัญญา คือความเข้าใจสิ่งที่มีจริงขณะนี้ ซึ่งเป็นสัมมาสติ เป็นปัญญา (ไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้ เพราะเรียกชื่อได้ จำชื่อได้ แต่ไม่เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงก็ไม่มีประโยชน์) ปัญญาเท่านั้นที่จะละคลายกิเลสได้ ไม่ใช่เราที่จะไปทำอย่างไร ไปละกิเลสอย่างไร เป็นหน้าที่ของปัญญา สภาพธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครได้ ฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงขณะนี้ จึงจะมี พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง เพราะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสภาพธรรมที่มีจริง

        เมื่อไรที่ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจ สิ่งที่มีจริง ที่กำลังปรากฏขณะนี้ มีเห็น มีได้ยิน มีความติดข้อง มีโกรธ มีคิด...  ทุกอย่างที่มีจริงที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะ ไม่ใช่เรา เมื่อนั้นคือผลของการฟังพระธรรม

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณหมอวิภากร ที่ได้จัดงานเลี้ยงเล็กๆ เพื่อระลึกถึง

พระคุณของท่านอาจารย์สุจินต์ และขอบคุณเพื่อน ๆ ที่มีพระคุณ 

ความเข้าใจที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้น...[กตัญญูคืออะไร...ตอน ๖]

...   กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ อย่างยิ่งค่ะ...


Tag  กตัญญู ที่พึ่ง ปัญญา ผลของการฟัง พระรัตนตรัย สิ่งที่มีจริง

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 5 ธ.ค. 2555

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่เมตตา และทุก ๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 5 ธ.ค. 2555

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่เมตตา และทุก ๆ ท่านด้วยเช่นกันครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nong
วันที่ 5 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 5 ธ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  

ปัญญาเท่านั้นที่จะละคลายกิเลสได้

     การที่จะมีความเข้าใจสภาพธรรมที่มีจริง ที่กำลังปรากฏ ขัดเกลา ละคลายกิเลสโดยขาดการฟังพระธรรม ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

     การมีโอกาสได้ฟังพระธรรม ย่อมเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นไปเพื่อการสะสมความเข้าใจถูก เห็นถูก ไปทีละเล็ก ทีละน้อยจริง ๆ เป็นไปเพื่อ ขัดเกลาความไม่รู้ และกิเลสอกุศลธรรมทั้งหลาย ครับ

    ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพี่เมตตา และทุก ๆ ท่านด้วยเช่นกันครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
fam
วันที่ 5 ธ.ค. 2555

ขอกราบอนุโมทนาบุญค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Graabphra
วันที่ 5 ธ.ค. 2555

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
daris
วันที่ 5 ธ.ค. 2555

กราบอนุโมทนาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pat_jesty
วันที่ 5 ธ.ค. 2555

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
kinder
วันที่ 5 ธ.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
jaturong
วันที่ 6 ธ.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 6 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
pamali
วันที่ 7 ธ.ค. 2555
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
papon
papon
วันที่ 21 ส.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 3 พ.ย. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 20 พ.ย. 2556

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 23 มิ.ย. 2557

     พระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดง 45 พรรษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ฟัง และพระธรรมเองเกื้อกูลแก่ผู้ที่ฟัง ยากและลึกซึ้ง เพราะ คือพระปัญญาของผู้ที่ทรงตรัสรู้ พระธรรมประกอบด้วยความจริง ดังนั้นจึงควรฟังด้วยความตั้งใจ และความเคารพ

กราบอนุโมทนาค่ะ ท่านอาจารย์วิทยากร สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
สิริพรรณ
วันที่ 31 ส.ค. 2560

กราบนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า
กราบบูชารพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง
กราบอนุโมทนาขอบพระคุณพี่เมตตา และวิทยากรทุกท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
Wisaka
Wisaka
วันที่ 2 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 27 ต.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ